Kurs

Kurs i skriving av søknader

Startdato
22.04.2020
Sluttdato
22.04.2020
Varighet
10.00 - 16.00
Sted
Vang folkebibliotek
Beskrivelse

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av kulturminne

 

Innleiarar:

Kontorsjef Einar Engen frå Kulturminnefondet

Landbrukskonsulent Wenche Søndrol

Kulturkonsulent i Valdres Natur- og Kulturpark, Katharina Sparstad

Bygningsvernrådgjevar for Valdres, Odd Arne Rudi

Erfaringar frå ein huseigar og brukar av støtteordingar ved Anine Rauken Kattevold

Erfaringar frå ein handverkar ved Harald Thomas Jevne

 

Målgruppe: Eigarar av verneverdige hus, byråkratar og handverkarar

 

Program

10.00:

  • Velkomen ved Odd Arne Rudi
  • Problemstillingar frå den enkelte, behov for hjelp
  • Kvar kan me få hjelp? Orientering ved Katharina Sparstad
  • SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i kommunane) ved Wenche Søndrol
  • Lunsj
  • Ein huseigars erfaringar ved Anine Rauken Kattevold
  • Bygningsvernrådgjevaren si rolle ved Odd Arne Rudi
  • Einar Engen frå Kulturminnefondet om kva dei kan bidra med
  • Individuell hjelp
  • Erfaringar frå utøvande handverkar ved Harald Thomas Jevne

16.00 Slutt

Påmeldingsfrist
10.04.2020
Pris
kr 300,-. Betalast til konto nr. 2070 05 01524 innan fristen 10.april
Arrangør
Valdresmusea og Valdres Natur- og Kulturpark
Adresse
Tyinvegen 5145, 2975 Vang i Valdres