Seminar

Hvordan bevare, foredle og aktivere Midbyen? - materialer og materialkvalitet

Startdato
30.01.2020
Varighet
08:00-16:00
Sted
Trondheim
Beskrivelse

Gjennom snart tre år har prosjektet Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen jobbet med foredling og gjennomføring av synlige tiltak i enkelte av byens veiter og gårdsrom. Vårt mantra har vært enkle og synlige tiltak, noe som har vist seg å ha god effekt. Vi har også jobbet med en del større problemstillinger, som belysning, gatestein og avfall. Gjennom dette dagseminaret ønsker vi å belyse gode eksempler, som en tilnærming til hvordan Midtbyens historiske kvaliteter kan foredles og aktiveres. Seminaret vil være til inspirasjon for huseiere, beboere, håndverkere, næringsdrivende, arkitekter/planleggere, kulturaktører, offentlig forvaltning og andre interesserte.  

 

Seminaret er en del av prosjektet Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen (www.trondheim.kommune.no/veiter  og www.facebook.com/veiterimidtbyen). Dette er igjen et samarbeid med blant andre Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Midtbyen Management, Trøndelag fylkeskommune, NTNU, Statens Vegvesen og Riksantikvaren.  

Pris
425,- (ordinær), 220,- (student)
Arrangør
Byantikvaren i Trondheim og veiteprosjektet