Seminar

Hva kjennetegner et hus som skal stå i 200 år?

Startdato
04.02.2020
Sluttdato
04.02.2020
Varighet
17:30–19:30
Sted
Oslo
Beskrivelse

Eksisterende bygningsmasse utgjør vesentlige ressurser og det tar lang tid å kompensere for klimagassutslipp forbundet med nybygg. Manglende tilrettelegging for fleksibilitet, for strenge begrensninger til funksjonalitet og manglende tilpasningsmuligheter er av de viktigste årsakene til at bygninger rives før endt teknisk levetid.

Hvordan bygger vi om det skal oppleves som relevant og fleksibelt om 200 år? Hvordan forvalter vi de byggene og bygningsmiljøene vi allerede har slik at de fortsetter å være relevante og møte
markedet i fremtiden?

Vi ber arkitekten, historikeren og planleggeren besvare og debattere disse spørsmålene.

Åshild Wangensteen Bjørvik, MAD Arkitekter. Hvordan redde bygg fra riving? Hva bør kjennetegne nye bygg hvis målet er et langt livsløp?

Morten Stige, Fabrica Kulturminnetjenester: Hva kan vi lære av historien? Kjennetegn ved bygg som overlever århundreskifter.

Andreas Vaa Berman, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune. Hvordan planlegge for fleksibilitet i bygningsmassen i 200 års perspektiv? Hvilken rolle bør og kan myndighetene spille?

Servering av mat for medlemmer fra kl 17.00

Arrangør
Oslo Bolig- og byplanforening
Lenke
Adresse
Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo