Kurs
Gamle Christiania.

Historiske farger og stilhistorie

Startdato
15.06.2020
Sluttdato
15.06.2020
Varighet
10:00 - 16:00
Sted
Oslo
Beskrivelse

Hvorfor heter det kongeblått, hvorfor er låvene røde og hvorfor er sjalusien gul?
Stemmer det at blått er en sirkel?

Opp gjennom byggeriets historie har ressurstilgang vært avgjørende for byggeskikken. Tilgjengelighet har også preget fargesettingen av bygningene, både utvendig og innvendig. Farger har også vært forbundet med symbolikk og egenskaper utover de estetiske. Handel mellom nasjoner og inspirasjon fra berømte bygninger har gitt stilperioder med klare fargepreferanser.

I nyere tid har farge fått en plass i kunst- og arkitekturteoriene. Hvordan har man sett på farger og fargebruk opp igjennom historien og bli kjent med de mest sentrale fargeteoriene fra forrige århundre.

  • Kurset ser nærmere på fargesettingen i den norske byggetradisjonen og i stilhistorien. Vi ser på noen sentrale fargeteorier. Har de fortsatt relevans i vår tid?
  • Vi går igjennom pigmenttyper og malinger, og ulike bruksområder for malingstypene. Vi lærer om ulike kvaliteter og verktøy. Har tradisjonelle farger og malingstyper en plass i fremtidens byggeri? Forbehold om endringer i innhold - mer informasjon kommer.

Kursleder: Christel Eline Wigen Grøndahl er master i kunsthistorie fra UiO og har jobbet i nettportalen Bygg og Bevar med informasjon til huseiere med gamle hus i 10 år.
Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening. Engasjementet hennes for malerfaget og fargelære er stort. Hun har tidligere jobbet som rekvisittmaker og kulissemaler blant annet på den Norske Opera.

 

Pris
4500,-
Arrangør
NCS - Fargeakademiet
Kursholder
Christel Eline Wigen Grøndahl
Adresse
Essendrops gate 3-9, 0368 Oslo