Kurs

Betongens historie

Startdato
21.01.2020
Sluttdato
24.01.2020
Sted
Trädgårdens skola, Mariestad Hantverkslaboratoriet, Sverige
Beskrivelse

Välkommen till en grundkurs som ger basala kunskaper kring materialet betong både ur tekniskt och historiskt perspektiv.

Kursen omfattar svenska och internationella exempel på historiska betongkonstruktioner, genomförda renoveringar och antikvariskt tekniska avvägningar i samband med dessa.

Vi tar upp betongens estetik och de skademekanismer som bryter ned materialet. I samband med diskussioner om armeringens utveckling berörs även viss hållfasthet och konstruktion.

Kursdeltagarna behöver inte ha några tekniska förkunskaper men förväntas delta aktivt i undervisningen genom diskussioner och reflektioner.

Alla moment berör frågor om kulturhistoriskt värde med exempel på avvägningar och konsekvenser relaterat till fallstudier och studiebesök. Se detaljerat schema nedan.

Kursen vänder sig till verksamma inom kulturmiljö-, arkitektur-, fastighets-, bygg- och entreprenadsektorn.

Anmäl genom läknen längst ner på sidan. Sista anmälningsdag 17 januari 2020.

Tänk på att det är bra med oömma kläder och skor vid studiebesök. Har du inte egen hjälm och varselkläder finns det att låna.

 

Program:

Dag 1
09.30-10.00 Samling Hantverkslaboratoriet i Mariestad, kaffe och registrering.

10.00-10.45 Betongens historia. Genomgång av betongens beståndsdelar, tillverkning, utveckling över tid, sammansättning och lokala variationer.

10.45-11.00 Kaffe och bensträckare

11.00-12.00 Forts. betongens historia. Genomgång av de stora utvecklingsstegen i materialet från romerska konstruktioner till ca 1850. Kalkbaserad betong.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Forts. betongens historia. Industrisamhällets betong 1850-1900. Oarmerade konstruktioner, prefabricerade dekorationselement.

13.45-14.00 Kaffe och bensträckare

14.00-14.45 Forts. betongens historia. Den första armeringen,konstruktionstyper och bärande element, utvecklingen av statiska system, slak- och spännarmering.

14.45-15.00 Kaffe och bensträckare

15.00-15.45 Betongens estetik, kulörer, ballast, bearbetning.

15.45-16.00 Kaffe och bensträckare

16.00-ca 17.00 Arkitektur som en konsekvens av materialet.

Sammanfattning och diskussion av dagens ämnen.

19.00 Gemensam måltid för de som så önskar.


Dag 2
09.00-09.45 Nedbrytningsmekanismer och deras konsekvenser.

09.45-10.00 Kaffe och bensträckare

10.00-10.44 Forts. Nedbrytningsmekanismer och deras konsekvenser.

10.45-11.00 Kaffe och bensträckare

11.00-12.00 Reparationssystem och -material. Metoder och utförande

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Antikvariska och arkitektoniska aspekter på bevarandet av betongkonstruktioner.

13.45-14.00 Kaffe och bensträckare

14.00-14.45 Presentation av svenska och internationella fallstudier med diskussioner om resultat, påverkan, estetik samt kulturhistoriska värden.

14.45-15.00 Kaffe och bensträckare

15.00-15.45 Forts. presentation av svenska och internationella fallstudier med diskussioner om resultat, påverkan, estetik samt kulturhistoriska värden.

15.45-16.00 Kaffe och bensträckare

16.00-ca 17.00 Sammanfattning och diskussion av dagens ämnen.

19.00 Gemensam måltid med ölprovning för de som så önskar. Förhandsanmälan.


Dag 3
08.30-09.15 Var och en transporterar sig till Cementa Skövde.

09.30-12.00 Studiebesök vid Cementas fabriksanläggning i Skövde. Genomgång av tillverkningen av cement, kortfattad historik om anläggningen samt beskrivning av processens olika steg.

12.15-13.00 Lunch i Skövde

13.00-15.00 Stadsvandring i Skövde med praktisk förankring av utbildningens innehåll. Vi tittar på betongkonstruktioner från olika tider, bedömer skador, reparationer etc. och diskuterar det vi ser.

15.00 Skövde Resecentrum. Kursen avslutas.

Föreläsare:Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB, Stefan Holmgren, Stenkonservering Väst m fl.

Datum & tid:2020-01-21 kl 08:00 till 2020-01-24 kl 23:59

Kategorier:Kulturvård

Plats:Trädgårdens skola, Mariestad
Hantverkslaboratoriet

Påmeldingsfrist
17.01.2020
Pris
4500 kr exkl moms. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.
Arrangør
Mariestad Hantverkslaboratoriet
Kursholder
Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB, Stefan Holmgren, Stenkonservering Väst m fl.
Lenke