Råtesoppen hadde ødelagt deler av kledningen. Foto: Ove Losnegård

Fuktmekanikk og fuktkontroll - Sarpsborg

Startdato
04.03.2020
Sted
Sarpsborg
Beskrivelse

FUKTMEKANIKK OG FUKTKONTROLL i Sarpsborg

En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. Unngå skader, reklamasjoner og konflikt.

I kurset tar vi for oss grunnleggende fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll på fuktinnhold i en byggeprosess. I kurset er det også lagt inn praktisk bruk av måleinstrumenter.

Målgruppe

Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og planlegger drift av byggeplasser.

Målsetting

Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke fuktbelastninger som påvirker bygningskonstruksjonene. Videre skal deltagerne lære hvordan man kan holde kontroll med fukt i en byggeprosess.

Innhold

 • Lufttrykk/damptrykk.
 • U-verdi.
 • Duggpunkt.
 • Sd-verdi (vanndampmotstand).
 • Tørt bygg
 • Fuktmåling i luft og materialer.
 • Trevirkets likevektsfuktighet.
 • Krav til bygningers tetthet.
 • Lekkasjemåling og  termografering.
 • Ventilasjon/luftskifte.
 • Heksesot.

 

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: kr. 3.500,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:kr. 2.100,-
 • Ikke medlem: kr. 4.400,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.100,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Varighet: En dag

Kontaktperson 
Åsmund Herfoss telefon 90125199, aah@byggmesterforbundet.no

Betingelser:
Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Telefon
90125199
Pris
Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: kr. 3.500,- Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:kr. 2.100,- Ikke medlem: kr. 4.400,- Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.100,-
Arrangør
Byggmesterforbundet
Mer informasjon
Lenke