Kurs

Varige vinduer

Startdato
22.06.2019
Sluttdato
23.06.2019
Varighet
10:00
Sted
Trondheim
Beskrivelse

Kurset vil omhandle tilstandsvurdering og vanlig vedlikehold av tradisjonelle trevinduer med glass satt i kittfalser. Kurset er først og fremst praktisk rettet, og typiske arbeidsoperasjoner vil være rengjøring for løs maling og løst kitt, regenerering og fornying av kitt, demontering og remontering av enkeltglass, tilskjæring av glass, malingsfjerning med varmluftpistol, enkelt grunnarbeid for maling samt maling av treverk.

Det vil bli benyttet rent linoljekitt og ren linoljemaling, som anbefales av Riksantikvaren for fredete og verneverdige hus.

Kurset vil også inneholde en grunnleggende teoretisk del. Byantikvaren vil være tilstede uner deler av kurset. Kursholder er Jarle Nor fra Viggja dør- og vindusrestaurering.

Sted for kurset er Rønningen gård i Bymarka, som eies av Trondheim kommune og driftes av Trondhjem turistforening (TT).

Medlemmer i Fortidsminneforeningen og TT har medlemspris. Du kan enkelt melde deg inn og få rabatt. Ta med gyldig medlemsbevis/kvittering ved oppmøte.

Prisen inkluderer lunsj og småmat i to dager, samt et kurshefte.
Merk at kurset er lagt opp til at man deltar begge dager.

Pris
ord. pris 990,- (medlemspris 630,-)
Arrangør
Fortidsminneforeningen - Den trønderske avdeling og Trondhjems Turistforening