Kurs

Transformasjon og ny bruk av bygningsarven

Startdato
26.03.2019
Sluttdato
28.03.2019
Sted
Trondheim
Beskrivelse

Under store endringer av det bygde miljø blir forestillinger om hva som bør tas vare på og hva som bør endres utfordret. Restaurering, rekonstruksjon, rehabilitering, reparasjon, konservering, bruksendring og transformasjon er sentrale begreper i bygningsvernets teorigrunnlag som blir diskutert i dette kurset.

Forvaltningen av bygningsarven endres. Mer og mer av ansvaret overføres til private aktører. Offentlige bygningsvernmyndigheter tappes for ansvar, innflytelse og ressurser og byplan- og byggesaksprosesser blir gjenstand for forhandlinger mellom mange aktører. Dette kurset setter søkelyset på disse endringsprosessene og drøfter verneteoretiske, forvaltningsmessige, tekniske og bruksmessige utfordringer.

Kurset har en samling som går over tre fulle dager 26. -28. mars i Trondheim. Samlingen er bare en del av kurset og forutsetter hjemmearbeid både før og etter. Før samlingen får deltakerne tilsendt pensumliste som de skal sette seg inn i og en oppgavetekst som danner grunnlag for problemstillinger som presenteres på samlingen. Etter samlingen skal deltakerne videreutvikle oppgaven til et essay som evalueres som eksamen med karakter bestått- ikke bestått. Det blir gitt veiledning på nett.

Studiepoeng: 7,5

Målgruppe: Forvaltning av bygningsarv i offentlig og privat sektor, prosjekterende arkitekter, rådgivende ingeniører, private eiere, eiendomsutviklere og utbyggere.

Emnekode: AAR6060

Påmeldingsfrist
20.02.2019
Pris
7500,-
Arrangør
NTNU i Trondheim
Mer informasjon
Lenke