Kurs
Villskifertak i Ringebu. Foto: Christel Wigen Grøndahl

Kurs om tekking med villskifer

Startdato
30.08.2019
Sluttdato
01.09.2019
Sted
Strangstadhågån, Tretten
Beskrivelse

Er du håndverker og vil lære mer om villskifertekking?

Vi vil med dette invitere til kurs på husmannsplassen Strangstadhågån («Hågån») på Tretten. Denne husmannsplassen er svært intakt og godt bevart. Seks av de sju originale bygningene er intakte og flere av dem er restaurerte. Den sjuende bygningen, høyløa, var såpass forfallen ved overtakelse av stedet, at den ikke lot seg restaurere. Den ble derfor dokumentert, og rekonstruert i 2016. Den fikk da et midlertidig platetak. Nå ønsker vi å også rekonstruere taktekkinga, som opprinnelig var villskifer på undertak av raier.

 

Tema: Tekking med lokal villskifer på undertak av raier
Formål: Styrke kunnskap rundt lokale taktekkingsmetoder med villskifer
Målgruppe: Utøvende håndverkere innen restaurering. Kurset har 8 plasser, hvor nevnte målgruppe har forrang. Evt. andre interesserte kan stå på venteliste fram til påmeldingsfristen.
Program (foreløpig):
FREDAG 30.08.
10-12 Oppmøte, dugurd. Presentasjonsrunde
12-13 Velkomst, introduksjon om plassen og arbeid som er gjort her til nå (v/Anders)
13-13:30 Orientering om helgas opplegg, faglig og praktisk (v/Terje og Ingebjørg)
13:30-14:30 Intro om villskifer og tekking (v/Svein Tore Åmodt, Brauta Steinindustri. Tredje
generasjon i bedriften, som arbeider med bryting og hogging av skifer, samt tekking)
14:30-18 Vi ser på løa og planlegger arbeidet. Arbeid i grupper (forarbeid til tekking, undertak av staur, sortering av stein), kaffe undervegs
18-19 Middag
Ca. 19-21 Tur til et lokalt skiferbrudd
LØRDAG 31.08.
8-9 Morgenmat, info om dagens opplegg
9-12 Arbeid i grupper (tekking med villskifer), kaffe undervegs
12-13 Dugurd
13-18 Arbeid i grupper (tekking med villskifer), kaffe undervegs
18- Middag, sosialt samvær
SØNDAG 01.09.
8-9 Morgenmat, info om dagens opplegg
9-12 Arbeid i grupper (avslutning av påbegynt arbeid)
12- Dugurd og væl hemmatt
Velkommen til kurs! Med vennlig hilsen,
Anders Hagen (eier) og Ingebjørg Øveraasen (kursorganisator)
Påmeldingsfrist
23.08.2019
Telefon
98032174
Pris
Gratis. Kursopplegget inkluderer mat, men ikke overnatting og reise.
Lenke
Adresse
Smørkampvegen 71, Øyer (dukker ikke opp på google maps, men på f.eks. kart.finn.no).