Kurs
Foto: Liv Sandvik Jakobsen

Søknadsverksted på Lier bygdetun

Startdato
30.01.2019
Sluttdato
30.01.2019
Varighet
18.00-20.00
Sted
Heggbygningen på Lier Bygdetun
Beskrivelse

Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs.

På søknadsverkstedet får du tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og hvor og hvordan man søker. Søknadsverkstedet er rettet spesielt mot huseiere, men er åpent for alle interesserte. Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist
28.01.2019
Pris
Gratis
Arrangør
Buskerud bygningsvernsenter og
Adresse
Paradisbakkene 29, 3403 Lier