Seminar
Materialkurs med Jon Godal. Foto: C. W. Grøndahl, Bygg og Bevar

Seminar om trevirkets kvalitet

Startdato
05.04.2019
Sluttdato
07.04.2019
Sted
Oslo og Nordmarka
Beskrivelse

Trevirke er et fantastisk materiale som opp gjennom historien har bidratt til vår velferd og velstand. Også i dag er trevirke et konkurransedyktig alternativ i byggebransjen. Med ny kunnskap og nye teknikker kan vi reise konstruksjoner som tidligere ikke var mulig.

Men selv om trevirket fortsatt hevder sin posisjon, er det opplagte faresignaler. Det trevirket vi produserer i dag har bare brøkdelen av den styrken og den varigheten vi greide å produsere tidligere. En faktor er hvordan trevirket behandles når det kommer til sagbrukene, en annen hvordan vi skjøtter skogen og hvordan dette påvirker virkeskvaliteten. Mens vi har bygninger i tre som er mer enn 900 år gamle, er det tvilsomt om det virket som frambringes i dag vil ha de samme kvalitetene. Både i direkte bruk og i mer sammensatte kontruksjoner vil vi kunne ha glede av å benytte bedre trevirke.

For å sette søkelyset på disse problemstillingene, og for å utbre større forståelse for viktigheten av en gjenopptakelse av tidligere tiders kunnskap om trevirke, arrangerer Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Norsk Folkemuseum, Bymiljøetaten i Oslo og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus seminar om virkeskvalitet og kurs i vurdering av virkeskvalitet i stående trær.

Til seminaret inviterer vi bredt. Vi ønsker at folk fra trelastnæringen, arkitekter, byggebransjen, restaureringsmiljøene og skogbruket skal møtes i et felles forum for å sette søkelyset på virkeskvalitet, i fortid og framtid.

 

Fredag 5. april

1000    Frammøte

1015    Velkomst og innledning

1030    Om virkeskvalitet i gamle hus. Innledning ved Jon Bojer Godal

1200    Enkel lunsj

1300    Gjennomgang av virkeskvaliteten i en eller flere bygninger; en praktstue fra Halling­           dal, en tømmervilla fra ca år 1900 og/eller en gårdsbygning med lokal herkomst

1730    Virkeskvalitet sett med øynene til ulike aktører (arkitekter, trelastbransjen og skogbruket)

1900    Enkel middag

 

Lørdag 6. april

0930    Frammøte og transport til skogs

Vandreseminar/kurs i vurdering av trevirke på stående trær. Vi får demonstrert synlige kjennetegn på ulike kvaliteter, og leter fram trevirke som kan brukes i restaureringen av hallingstua vi inspiserte på fredagen. 3-4 trær felles for videre oppsplitting på søndag. Lunsj inntas ved bål i skogen.

1700    Retur for videre meningsutveksling, erfaringsdeling og framkasting av idéer til økt bruk og etterspørsel etter god virkeskvalitet til ulike formål

1900    Enkel middag, etter fulgt av videre meningsutveksling

 

Søndag 7. april

0900    Enkel frokost

1000    Oppsplitting av tømmeret som ble felt lørdag. Demonstrasjon av eldre måter å splitte virket som bevarer styrken. Diskusjon av virkeskvaliteten og anvendelsesmulighetene

1300    Avslutning og enkel lunsj

 

Hovedinnleder og faglig kursleder vil være Jon Bojer Godal, en av landets nestorer innen trebruk, tradisjonelt håndverk, handlingsbåret kunnskapsoverføring og bevaring. Olav Høibø (professor NMBU) vil delta på seminaret på lørdag og søndag. Videre vil vi invitert folk fra arkitektmiljøet, trelastmiljøet, byggebransjen og skogbruket til å bringe inn sine perspektiver på temaet.

Endelig program og påmelding sendes de som har meldt interesse umiddelbart etter fristen for interesseanmelding (11. mars).  

Påmelding
Påmeldingsfrist
11.03.2019
Pris
Deltakeravgiften vil baseres på selvkost (reisedekning for innlederne + transport på kurset + lokalleie + mat).
Arrangør
Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Norsk Folkemuseum, Bymiljøetaten i Oslo og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Kursholder
Jon Bojer Godal, Olav Høibø m.fl.
Mer informasjon