Seminar

Seminar om bygningsvern

Startdato
07.05.2019
Varighet
13:30-18:00
Sted
Stimoen i Froland
Beskrivelse

Aust Agder fylkeskommune og Froland kommune inviterer tirsdag 7. mai 2019 kl. 14.00-18.00 i produksjonslokalene til bygningsvernbedriften Bøylestad og Moen as på Stimoen i Froland.Seminaret avholdes i samarbeid med Kulturminnefondet.

Program:
Kl. 13.30-14.00: Ankomst, registrering, kaffe, fruktKl. 14.00-14.05: Velkomst ved ordfører i Froland Ove Gundersen
Kl. 14.05-14.40: Om Norsk kulturminnefond, om satsingsområder framover, søknadsprosess, gode råd v/kontorsjef Einar Engen og rådgiver Inger Anne Mosleth i Norsk kulturminnefond
Kl. 14.40-14.45: Kort beinstrekk
Kl. 14.45-15.20: Om framtidig organisering av bygningsvernet v/kulturvernleder Aadne G. Sollid, Aust-Agder fylkeskommune.
Kl. 15.20-15.25: Kort beinstrekk
Kl. 15.25-16.00: Erfaringer fra arbeid med tilstandsrapporter for fredede og vernede bygg ved Ragnar Bøylestad, Bøylestad & Moen as
Kl. 16.00-16.30: Bespisning, servering av varmrett.
Kl. 16.30-17.00: Omvisning i produksjonsbygget hos Bøylestad & Moen as
Kl. 17.00-18.00: Befaring, gammel husmannsplass på Tveiten, eier Sigurd A. Jensen, Froland, 3 km unna.

Praktiske opplysninger:
Seminaret er gratis for den enkelte deltaker, bortsett fra reise som dekkes av den enkelte.

Målgrupper for seminaret:
 Håndverkere og håndverksbedrifter som arbeider med bygningsvern
 Arkitekter
 Lærere i tømrer-/byggfag i videregående skole
 Saksbehandlere innen reguleringsplaner og byggesak i kommuner
 Kulturmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner
 Kulturminnemedarbeidere i fylkeskommuner
 Andre interesserte

Hvordan finne fram?
Bedriften Bøylestad & Moen as holder til på Stimoen. For å finne bedriften, kjører en til rundkjøringen i Osedalen, kommunesenteret i Froland, og tar mot Jomås. Etter ca. 500 m tar en til venstre mot skolen, Kringla stadion og Stimoen, deretter første vei til høyre like ved gravkapellet, rett fram, over ei bru. Bøylestad & Moen as holder til på høyre side i bygg nr. tre forbi brua(det siste bygget på høyre side, med trefasade). Det er gode parkeringsmuligheter rundt hele bygget.


Påmelding:
Bindende påmelding innen torsdag 2. mai 2019 til kultur- og næringsrådgiver i Froland kommune Ole Tom Tjuslia, e-post: ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no. For nærmere opplysninger, ring Ole Tom Tjuslia, tlf. 928 24 882. Vi har maksimalt 50 plasser. Påmeldinger mottas etter prinsippet om «først til mølla».

Påmeldingsfrist
02.05.2019
Arrangør
Kulturminnefondet