Samling

Nettverkssamling i bygningsvern

Startdato
19.09.2019
Sluttdato
20.09.2019
Sted
Leksdalsvegen 1, 7650 Verdal
Beskrivelse

Kulturdepartementet har bedt alle museer i det nasjonale museumsnettverket som har ansvar for kulturhistoriske bygninger om å gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av sine kulturhistoriske bygninger i løpet av 2019. I forbindelse med arbeidet med ny museumsmelding ser departementet at det er behov for en landsdekkende kartlegging basert på enhetlige standarder. Vi har valgt tilstandsvurdering som hovedtema for samlingen for blant annet å:

  • Dele erfaringer i arbeidet så langt
  • Diskutere verdien av kartleggingen i arbeidet med fremtidig prioriteringer og planlegging

 

Formålet med nettverket er blant annet å styrke den faglige posisjonen og gjøre museene mer synlig i arbeidet med bygnings- og fartøyvern gjennom å:

  • være et samarbeidsforum som skal bidra til et tettere og mer forpliktende faglig samarbeid mellom museene som arbeider med tradisjonshandverk og bygningsvern, og som legger vekt på å ta opp igjen, dokumentere og videreføre den handlingsbårne kunnskapen knyttet til de tradisjonelle handverkene.
  • være en møteplass for utveksling av informasjon, kunnskap og kompetanse mellom deltakerne gjennom møter, seminar, kurs, hospiteringsordninger og andre former for faglig utvikling.
  • informere hverandre om de arbeidsoppgavene museene holder på med innenfor temaet, og å ha oversikt over, samordne og synliggjøre den kompetansen museene har om tradisjonshandverk og bygningsvern til fagfolk, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og publikum. Ambisjonen er å være det fremste møtestedet for erfaringsdeling, samt å diskutere prinsipper og utveksle praktiske metoder for forebyggende vedlikehold og bygningsvern.
Arrangør
Bygningsvern – museumsnettverk for tradisjonshåndverk