Kurs
Spettet er uunnværlig ved justering av store blokker. For god stabilitet kimses steinen opp av kiler av småstein

Kurs i tørrmuring

Startdato
16.10.2019
Sluttdato
19.10.2019
Sted
Grendehuset Fram, Borkenes/utvalgt kulturlandskap Skallan - Rå
Beskrivelse

Er du interessert i istandsetting av steingjerder og fjøsmurer i kulturlandskapet? Vi har nå fått tak i en av landets beste tørrmurere, Haakon Aase, til å holde et kurs for grunneiere med flere i tilknytning til det utvalgte kulturlandskapet Skallan - Rå i Kvæfjord kommune.

Kursinnhold

  • Grunnprinsippene i tørrmuring; Hvordan reise en stabil og varig mur?
  • Grunnarbeid; byggegrunn, fundamentering og drenering
  • Ulike typer murer; tosidig mur, bakkemur, steingjerde, mur med utkraging m.fl.
  • Bruk av tørrmur i byggetradisjonen; ulike varianter, hvilke murer til hvilke formål?
  • Bearbeiding av stein; hvorfor og hvordan?
  • Ulike typer verktøy; bruk av verktøy til ulike formål
  • Planlegging av arbeidet, organisering på arbeidsplassen, HMS
  • Vurdering av tilfang av stein
Påmeldingsfrist
10.10.2019
Telefon
77 64 20 31
Pris
Grunneiere i Skallan – Rå UKL: 200 kroner Øvrige interesserte: 400 kroner
Arrangør
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kursholder
Haakon Aase
Mer informasjon
Lenke