Kurs

Kurs i legging av torvtak

Startdato
18.06.2019
Sluttdato
20.06.2019
Varighet
09:00-16:00
Sted
Slottsfjellmuseet
Beskrivelse

På Slottsfjellsmuseet:

Kurs i legging av torvtak på Vestfolds eldste gårdsbygning
fra Middelalderen.

I samarbeid med Riksantikvaren vil Slottsfjellsmuseet holde kurs i tekking av tak med never og torv 18.,19. og 20 juni d.å. Dette er et ledd i etableringen av Norsk Borgsenter.

Utgangspunktet for kurset er Vestfolds eldste ikke-kirkelige bygning, Heierstad-loftet fra Eidsfoss, som ble flyttet til Vestfold Fylkesmuseum /nå Slottsfjellsmuseet, Tønsberg i 1957. Dendrokronologiske undersøkelser (årring-undersøkelse) bekrefter at loftets tømmer er hugget vinteren 1406/1407.
Riksantikvaren la nytt tak på middelalderloftet i slutten av 1990-årene, men i de siste årene har loftstaket hatt problemer med lekkasje.

Derfor er det besluttet av Riksantikvaren og Slottsfjellsmuseet at loftet skal få nytt torvtak i inneværende år.
Da det er liten kompetanse på dette området i Vestfold, er ekspertise innhentet fra Bygningsvernansvarlig Trond Arild Pedersen, Vest-Telemark Museum, samt to andre håndverkere i tillegg, som har lang erfaring med torvtak på middelalderbygg.
Før kurset vil gammel never, torv, torvholdsstokker/kroker etc. bli fjernet slik at «taktroa» (takborda) ligger ferdig til kursstart.

Kursdeltagerne vil få opplæring i følgende:
- Innhenting og legging av ny never.
- Stikking og legging av torv.
- Tilvirking av torvholds- stokker/kroker.
- Plassering av nye vindski-bord.
- m.m.

Stikking av torv vil forøvrig foregå i samarbeid med Jarlsberg Hovedgård.

Under kurset vil fagfolk holde «miniforedrag» som omhandler relevante emner innen «taktekking».

Aktuelle kursdeltagere kan være erfarne håndverkere som ønsker å heve sin kompetanse på torvtak, gårdbrukere/hytteeiere med egne hus med torvtak og spesielt interesserte.

Kurspris: Kr.2.000,-.

Interesserte kan kontakte Slottsfjellsmuseet v./ Konservator NMF Haakon Livland innen mandag 3. juni.

Påmeldingsfrist
03.06.2019
Pris
kr 2.000
Arrangør
Riksantikvaren og Vestfoldmuseene
Lenke