Seminar
Trebiennalen

Kulturarv og mobilisering

Startdato
09.04.2019
Sluttdato
11.04.2019
Sted
Vadsø & Vardø
Beskrivelse

Hvordan kan kulturminner og kulturhistorie aktiveres i utviklingsarbeid?

Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune inviterer til seminar i Vadsø og Vardø 10. og 11. april 2019.

Lokalt arbeid med kulturminner og kulturhistorie vekker ofte stort engasjement. Slik energi er med på å understøtte og legitimere en god forvaltning av kulturminnene, men vil også kunne være en kraft som kan brukes inn i utviklingsarbeidet på andre måter.

På seminaret stiller vi spørsmålet om hvordan kulturminner og kulturhistorie kan mobilisere aktører og nye ressurser for utviklingsarbeid.

Dato: 10. april 2019 10:00 - 11. april 2019 15:30

Sted: Vadsø og Vardø

Påmeldingsfrist: 15. Mars 2019 00:00

Kulturarv knyttes til begreper som identitet og tilhørighet og vil for mange være et viktig element i det gode liv. Kulturhistorie og kulturminner forteller om hvorfor stedene er etablert, hvordan de har utviklet seg og om hva som er utfordringer og ressurser for framtida. Fra et utviklingsperspektiv vil arbeid med kulturarv kunne stimulere til demokratisk deltakelse og være et underlag for strategisk planlegging. En godt formidlet og synlig kulturarv er i seg selv viktig for bygging av besøksattraktivitet, men kulturarv og kunnskap om den kan også være en positiv faktor for samskaping, innovasjon og næringsutvikling.

Hvordan kan lokale aktører, kommuner og det regionale nivået bruke mulighetene i kulturarvsressursene? På seminaret vil det bli formidlet ulike prosjekterfaringer, kanskje finnes det også konkrete verktøy? Det vil bli satt av tid til å diskutere hvordan Varangerregionen og andre regioner i Nord-Norge kan ta i bruk kulturarv og historie for planlegging av framtida. Erfaringene fra prosjektet Vardø Restored utgjør en del av erfaringsmaterialet for seminaret.

Målgruppen for seminaret er offentlige og private aktører lokalt og regionalt i Nord-Norge, herunder også kunnskapsmiljøer med erfaringer fra kulturarv og lokal samfunnsutvikling. Deltakere fra andre regioner og nasjonale aktører med interesse for lokalt utviklingsarbeid med grunnlag i kulturarv er også velkomne.

Opplegget er som følger: Seminaret starter opp den 10. april kl. 0900 på Scandic hotell Vadsø og varer fram til lunsj den 11. april. Den første dagen legger vi vekt på å få fram kunnskap om organisering og gjennomføring av lokalsamfunnsprosjekter. Seminaret forflytter seg til Vardø om ettermiddagen hvor vi får innblikk i prosjektet Vardø Restored. Mølje – torsk, lever og rogn - serveres om kvelden før vi returnerer til Vadsø. Formiddagen den andre dagen vies innlegg og diskusjoner om hvordan bli bedre til å ta i bruk kulturarv som ressurs for utvikling av nordnorske lokalsamfunn.

Det er også anledning til å være med på work-shop om evaluering av Vardø Restored den 9. april. Se påmeldingsdetaljer nedenfor.

Påmelding: frist 15. mars 2019

Påmelding sendes kari.oinas@ffk.no

Reservasjon av hotellrom skjer direkte med hotellet, Hotell Scandic Vadsø. Oppgi kode 46892399 for 9-10.april og 46892430 for 10-11.april

Den som ønsker å delta på work-shop i Vardø tirsdag 9. april kan melde sin interesse til zebib.bredesen@vardo.kommune.no innen 15. mars. De som kun ønsker å delta på ettermiddagen og kvelden i Vardø 10. april kan også sende en forespørsel til Zebib i Vardø kommune.

Har du andre spørsmål i tilknytning til seminaret kan du kontakte: zebib.bredesen@vardo.kommune.no, tlf. 980 22 071 kari.oinas@ffk.no, tlf. 78 96 31 48 geir.tvedt@ra.no, tlf. 982 02 840

Påmelding
Påmeldingsfrist
15.03.2019
Telefon
980 22 071
Pris
Kursavgift dagpakke: 600,-
Arrangør
Riksantikvaren
Adresse
Scandic Hotell Vadsø