Konferanse

Konferanse: Fra plan til handling

Startdato
02.09.2019
Sluttdato
03.09.2019
Varighet
2/9 kl 12 - 3/9 kl 13
Sted
Gamle museet, Oslo
Beskrivelse

Riksantikvaren, Kulturvernforbundet og Norsk kulturforum (NOKU) inviterer til nasjonal konferanse om kulturminner i kommunene.

Målgruppe for konferansen er de som jobber i kommuner, fylkeskommuner eller museer; som frivillige og andre som er engasjert i kulturminner, og skal inspirere til godt lokalt kulturminnearbeid. Konferansen viser resultater fra arbeidet med kulturminneplaner i kommunene, og om hvordan erfaringene kan brukes i nye regioner og nye oppgaver i kommune-Norge

 

Program:

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo

Start: 2. september kl. 12

Slutt: 3. september kl. 13

Programmet vil bli lagt opp omkring følgende hovedbolker:

1. Kulturminner i kommunene:

  • Hvordan organiserer kommunen sitt kulturminnearbeid, i samarbeid med blant annet nabokommuner, museer og frivillige?
  • Hvordan kan fylkeskommunene og kommunene ha gjensidig nytte av samarbeid?
  • Erfaringer fra prøveordningen med byantikvarstillinger i elleve kommuner.
  • Hva har vi av gode nettverk og gode hjelpere?

2. Kulturarv og samfunnsutvikling:

  • Innlegg og diskusjon om kulturarv, kommuner og kommunereform. Hvordan bruke arbeidet med kulturminneplaner til å bygge nye kommuner?
  • Eksempler på bruk kulturminneplanen og kulturminneverdiene til verdiskaping og lokal samfunnsutvikling.
  • Hvordan jobber danske kommuner med kulturminner? Erfaringer fra kommunereformen i Danmark.

 

Vi inviterer til byvandringer med ulike tema etter programmet dag 1. Informasjon om programmet, byvandringer og tider kommer på www.ra.no

 

 

Foto: Riksantikvaren

Arrangør
Riksantikvaren i Oslo
Lenke
Adresse
Dronningens gate 4