Seminar

Kalkmalerier i norske stenkirker

Startdato
11.09.2019
Sluttdato
12.09.2019
Sted
Nes kirke, Nesvegen 7, 3810 Gvarv, Norge
Beskrivelse

Seminar om norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850, i Nes kirke i Telemark

Rundt 50 av de norske steinkirkene fra middelalderen har bevarte kalkmalerier fra før 1850. Hvilke motiver og dekortyper finnes i våre middelalderkirker? Hvilke endringer kan spores etter reformasjonen? Hvordan har tidligere restaureringer påvirket kalkmalerienes utseende i dag?

Vi ønsker å invitere til et tverrfaglig to-dagers seminar om norske kalkmalerier – en gruppe malerier som har fått ufortjent lite oppmerksomhet!

Seminaret holdes i Nes kirke i Telemark med ekskursjoner til Sauherad kirke. Begge kirker har noen av Norges mest omfattende kalkmaleriprogrammer.

For mer informasjon kan Susanne Kaun og Elisabeth Andersen kontaktes.

Seminaret arrangeres av Norsk institutt for kulturminneforskning ved konservator Susanne Kaun og kunsthistoriker Elisabeth Andersen som en del av deres forskningsprosjekt Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850.

Prosjektet går fra 2017-2020 og inngår i NIKUs strategiske instituttsatsninger.

Bildet: Kalkmalerier fra 1500-tallet i Mariakirken i Bergen. Foto: NIKU

 

Påmelding åpnes i mai.