Seminar
Stavanger i farger. Foto: CEWG

Forvaltning, drift og vedlikehold av historiske bygg

Startdato
13.02.2019
Sluttdato
13.02.2019
Varighet
10.00-16.00
Sted
Arkeologisk museum, Stavanger
Beskrivelse

Velkommen til åpent seminar:

Steinkirker fra middelalderen og andre kulturminner,
-- forvaltning, drift og vedlikehold for fortid og fremtid.

Stavanger domkirke er under restaurering fram mot 900-årsjubileum i 2025. Store og små restaureringsoppgaver og ombygginger skal finne sted. Med utgangspunkt i dette spør vi:

Hvordan kan vi bidra til at planer for forvalting, drift og vedlikehold blir solide og virksomme dokument, som bidrar til å sikre byggets tilstand og autentisitet i generasjoner framover?

Kan vi med dette unngå de store og dyre skippertakene og etablere gode praksiser for byggeiere og håndverkere?

Formål: Å sammen bli kloke av skade, og av gode eksempler og ideer.

PÅMELDING
Påmelding til eli.skarestad@stavanger.kommune.no
Påmeldingsfrist: 7. februar 2019
Pris: 500,- inkludert lunsj/ kaffe/ te.
Opplys om eventuelle matallergier i påmeldingen.


PROGRAM

09.30 Kaffe/ te/ mingling i kafeen

10.00-10.15 Velkommen

10.15- 10.45 Morten Stige, Byantikvaren i Oslo: Hvor ble det av vaktmesteren?

10.50- 11.20 Britta Goldberg, Stavanger eiendom, prosjektleder Domkirken2025: FDV - byggherrens betraktninger

11.25- 11.55 Harald Ibenholt, Riksantikvaren: Nyttig, bærekraftig og gjennomførbar. Tanker om FDV sett fra vernemyndighetenes side.

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Øystein Mortensen, Akasia as: FDV og dokumentasjon

13.35- 14.05 Siri Hoem, seniorarkitekt Kulturminneseksjonen Forsvarsbygg: Betydning av god sluttdokumentasjon

13.45-14.00 Kaffepause

14.00 –14.30 Rune Langås, avdelingsdirektør Nidaros domkirkes restaureringsarbeider: Erfaringer fra Nidarosdomen/ NDR

14.35- 15.00 Harald Ringstad, seniorrådgiver KA: Kirkebygg i vær og vind – Hvordan sikre og bevare

15.05- 16.00 Oppsummering/ diskusjon

Påmeldingsfrist
07.02.2019
Pris
500,-
Arrangør
Stavanger kommune
Lenke
Adresse
Peder Klowsgate 30 a, 4010 Stavanger, Norway