Åpen dag
Gammelt forfallent hus. Foto: CEWG

Feiring av istandsettingen av uthuset og av Fortidsminneforeningen 175 år

Startdato
15.06.2019
Varighet
12:00-16:00
Sted
Byfesten i Lillestrøm
Beskrivelse

Istandsettingen av uthuset i Kirkegata 2 er snart ferdig og dette feirer vi under Byfesten i Lillestrøm 15. juni!


16 elever har deltatt fra byggfag på Skedsmo vgs., Vestby vgs. og Kuben vgs. Elevene har benyttet gamle håndverksteknikker som telgjing, spunsing, tapping og høvling.

Akershus Bygningsvernsenteret har hatt ansvar for istandsettingen. Prosjektet er støttet økonomisk av Fortidsminneforeningen ved «Kulturminner for alle», Kulturminnefondet, Skedsmo kommune og Akershus bygningsvernsenter.

Feiringen er lørdag 15. juni fra 12-16 under Byfesten i Lillestrøm.

 

Program for dagen:

Kl. 12.00-16.00: Prøv deg på lafting og høvling

Kl. 12.00: Åpning ved ordfører Ole Jakob Flæten

Kl. 12.30: Istandsetting av uthuset v/ håndverker Alexander Arneberg og prosjektleder Ole Jakob Holt

Kl. 14.00: «Hva nå Lillestrøm?» ved generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim

Kl. 14.15: «Perle under restaurering» ved Fortidsminneforeningen Oslo Akershus

Sveler og kaffe

 

Finn ut mer om prosjektet: https://mia.no/akershusbygningsvernsenter/uthuset

I forbindelse med arbeidet med uthuset, er det noen som fortjener en spesiell takk, og oppmerksomhet:

  • Elever ved byggfag Skedsmo vgs., Vestby vgs. og Kuben
  • Fortidsminneforeningen v/ Kulturminner for alle
  • Ansvarlige håndverkere Alexander Arneberg og Peder Nerli
  • Stiftelsen «Gamle Lillestrøm»
  • Kulturminnefondet Skedsmo kommune
  • LillestrømBanken
Arrangør
Romerike Lokallag av Fortidsminneforeningen og Akershus bygningsvernsenter
Lenke
Adresse
Kirkegata 2, 2000 Lillestrøm