Kurs
Også vanskelige, moderne farger er mulige å lage. Her er logofargen til Bygg og Bevar! Men da er ikke alle pigmentene organiske, noe man ofte foretrekker fordi de er mer lysekte og gir mer historisk korrekte kulører. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Fargene forteller - Fargepsykologi

Startdato
03.12.2019
Varighet
09:00-16:00
Sted
NCS - Norges FargeAkademi
Beskrivelse

Hvordan påvirker farger oss?
Hvilke farger skal man velge til hvilke rom, til mennesker med høy farge sensitivitet og i offentlige institusjoner/miljøer?
Hvilken farge velger vi ved markedsføring, på emballasje og i andre konsepter hvor farge er viktig?

Disse svarene får du klarhet i på dette kurset!

Riktig fargevalg er avgjørende!

Kurset vil gi deg gode forslag rundt riktig fargevalg i ulike miljøer, for mennesker med høy farge sensitivitet eller andre utfordringer.
Riktig fargevalg er avgjørende og fargene vi omgir oss med og fargevalget er svært viktig for ytelse, helse og trivsel!

Farger er den raskeste form for kommunikasjon, og vi ser farge før form. Farger er derfor et viktig element innen arkitektur, interiør, design, grafisk design, industridesign og i malerfaget.

Miljøpsykologer har forsket på fargene vi omgir oss med og funnet at fargevalget er svært viktig. At fargevalget har stor betydning er allment kjent, men også at fargene virker ulikt på ulike personer.

Kurset ”Fargene forteller " tar for seg farger innen flere områder hvor farger er viktig. 

Kurset vektlegger deltagernes interesser og vil i størst mulig grad bli tilpasset de forskjellige deltagergruppene

På kurset integreres NCS-systemet som bindeleddet mellom det kreative og den praktiske hverdagen vi alle må forholde oss til og tilgjengeligheten av farger. Kursdeltagerne vil bli kjent med både boken til Tove Steinbo, Fargene forteller som også inneholder arbeidsbok, og de profesjonelle hjelpemidlene fra NCS - Norwegian Colour Senter AS

Kursinnhold

 • NCS Natural Colour System®© i Norge
 • Fargenes egenskaper fargepsykologisk og symbolsk
 • Hvem er interiørmiljøet, produktet eller tjenesten tiltenkt?
 • Hvordan fange målgruppens oppmerksomhet?
 • Hvilke signaler ønsker du å sende?
 • Subjektive og objektive fargevalg
 • Ulike brukere, mennesketyper og deres egenskaper, evner, handlings- og følelsesmønster
 • Hvilken mennesketype er du/kunden?
 • Hva er din/kundens styrke, og hvor ligger eventuelt begrensningene? 
 • Fargesammensetning og NCS i praksis
 • Fargevalg i offentlig miljø

 

Praktisk

Telefon
23 89 77 50
Pris
3.500,- + boken fargene forteller verdi 399,-
Arrangør
NCS - Norges FargeAkademi
Kursholder
Tove Steinbo
Mer informasjon
Lenke
Adresse
Essendrops gate 3