Kurs
Fargeviften viser de tradisjonelle fargene, organisert etter pigment.

FARGENE FORTELLER - FARGEPSYKOLOGI

Startdato
19.03.2019
Sluttdato
19.03.2019
Varighet
kl 9-16
Sted
NCS - Norges FargeAkademi, Majorstuen i Oslo
Beskrivelse

Hvordan påvirker farger oss?
Hvilke farger skal man velge til hvilke rom, til mennesker med høy farge sensitivitet og i offentlige institusjoner/miljøer?

Disse svarene får du klarhet i på dette kurset!
Riktig fargevalg er avgjørende!

 

Farger er den raskeste form for kommunikasjon, og vi ser farge før form. Farger er derfor et viktig element innen arkitektur, interiør, design, grafisk design, industridesign og i malerfaget

Miljøpsykologer har forsket på fargene vi omgir oss med og funnet at fargevalget er svært viktig for ytelse, helse og trivsel. At fargevalget har stor betydning er allment kjent, men også at fargene virker ulikt på ulike personer.

Kurset ”Fargene forteller - riktig fargevalg er avgjørende!" tar for seg farger innen flere områder hvor farger er viktig. Kurset vil gi deg gode forslag rundt riktig fargevalg i offentlige institusjoner/miljøer, for mennesker med høy farge sensitivitet eller andre utfordringer.

Kurset vektlegger deltagernes interesser og vil i størst mulig grad bli tilpasset de forskjellige deltagergruppene

På kurset integreres NCS-systemet som bindeleddet mellom det kreative og den praktiske hverdagen vi alle må forholde oss til og tilgjengeligheten av farger. Kursdeltagerne vil bli kjent med både boken til Tove Steinbo, Fargene forteller som også inneholder arbeidsbok, og de profesjonelle hjelpemidlene fra NCS - Norwegian Colour Senter AS

Kursinnhold

 • NCS Natural Colour System®© i Norge
 • Fargenes egenskaper fargepsykologisk og symbolsk
 • Hvem er interiørmiljøet, produktet eller tjenesten tiltenkt?
 • Hvordan fange målgruppens oppmerksomhet?
 • Hvilke signaler ønsker du å sende?
 • Subjektive og objektive fargevalg
 • Ulike mennesketyper og deres egenskaper, evner, handlings- og følelsesmønster
 • Hvilken mennesketype er du/kunden?
 • Hva er din/kundens styrke, og hvor ligger eventuelt begrensningene? 
 • Fargesammensetning og NCS i praksis
 • Fargevalg i offentlig miljø
Påmelding
Telefon
23 89 77 50
Pris
kr 2.990. Boken, Fargene forteller, lunsj og forfriskninger inngår i prisen
Arrangør
NCS - Norges FargeAkademi
Kursholder
Tove Steinbo og Therese Sandem
Mer informasjon
Lenke
Adresse
Essendrops gate 3 0368 Oslo