Temakveld

Bygningsvernkveld om ENØK i gamle bygninger

Startdato
13.02.2019
Sluttdato
13.02.2019
Varighet
17:00 - 20:00
Sted
Frolands verk kultursenter
Beskrivelse

Bygningsvernkveld - ENØK i gamle bygninger på Frolands verk

kl 17.00        Lapskaus

kl 18.00        Velkommen ved verksmester Øyvin Froland og utviklingssjef Sigurd Jensen,Froland kommune

kl 18.15        Tilskuddsordninger og istandsettingsprinnsipp

                    Aadne Sollid, leder kulturminnevernseksjonen i Aust- Agder

kl.19.00        Få varmere hus - og redd verden attpå

                    Ola Fjellheim, Generalsekretæren i Fortidsminneforeningen

 

Den som vil ha lapskaus må melde seg på (kr 50,-) - hvis ikke er det uanmeldt oppmøte og gratis deltakelse!

Påmeldingsfrist
11.02.2019
Pris
50 kr (og påmelding) for den som vil ha lapskaus. Ellers gratis og uanmeldt oppmøte!
Arrangør
Bygningsvern i Aust-Agder