Seminar

Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen

Startdato
06.09.2018
Sluttdato
06.09.2018
Varighet
11.30-18.00
Sted
Gjenreisingsmuseet i Hammerfest
Beskrivelse

Oppgradering til dagens nivå for energibruk, tilgjengelighet og brukskvalitet betyr endringer på husene. Tema for dette seminaret vil være å presentere en mulighetsstudie av to typiske gjenreisingshus der målet har vært å kombinere disse kvalitetene med bevaring av byggeskikken fra gjenreisingstiden.

«Gjenreist! Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord» er et toåring prosjekt finansiert av Den Norske Stats Husbank. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø med egeninnsats som     medlemmer av referansegruppa for prosjektet.

Telefon
92 48 30 60
Pris
Gratis
Arrangør
GJENREIST
Mer informasjon
Lenke
Adresse
Kirkegata 21