Kurs

Fargeundersøkelser

Startdato
26.05.2018
Sluttdato
26.05.2018
Sted
Melgården, Deset i Åmot
Beskrivelse

Du kommer ikke utenom fargetrappene når du skal tilbakeføre et gammelt hus, Gulv, vegger, tak, listverk, vinduer og dører har gjerne vært malt og dekorert en rekke ganger i årenes løp. Fargetrappen avdekker hvordan det en gang har sett ut. Rent praktisk innebærer det en lagvis avdekking på alle malte flater i et rom.

Dette er et praktisk rettet kurs og til vår disposisjon har vi kjøkkenveggene med dører, vinduer og listverk på Melgården. Det er 12 plasser og innføringen retter seg mot eiere, håndverkere, bygningsantikvarer og folk med en interesse for bygningshistorie.

Påmeldingsfrist
19.05.2018
Telefon
488 97 714
Pris
1300,- inkluderer materialer, lunsj, kaffe, te etc.
Arrangør
Disen kolonial, Oslo Konserveringsatelier, Hedmark fylkeskommune, Fortidsminneforeningen Hedmark, samt Bygg og Bevar.
Kursholder
Konservator Fredrik Jong, Oslo Konserveringsatelier. Kunsthistoriker Bjørn Johansen, Universitetet i Oslo. Live Huse Mykleby og Tollef Mykleby, Melgården på Deset. Etnolog Per Hvamstad, Alvdal.
Mer informasjon
Lenke
Adresse
Desetveien 1162, 2450 Rena