Opplæringsprogram
Materialkurs med Jon Godal. Foto: C. W. Grøndahl, Bygg og Bevar

Tradisjonshåndverk og bygningsvern

Startdato
08.09.2016
Sluttdato
08.09.2016
Varighet
9 samlinger med start september 2016 og siste samling juni 2017
Sted
Romerike, Drøbak og Bærum
Beskrivelse

Kursrekken består av 9 samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. På samlingene får deltagerne kunnskap og praksis for  å stå bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske  premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk,  konstruksjonsprinsipper og teknologi. Deltagerne vil få jobbe med tradisjonelt verktøy  og metodikk, og møte instruktører med bred kunnskap og lang erfaring med håndverk  og bygningsbevaring.

 

KURSPLAN
8. – 10. september 2016:

Stilhistorie og teknologi – Byggeskikk og verktøybruk. Befaringer, foredrag og praktiske håndverksteknikker.
Kurssted: Follo museum, Drøbak

Instruktører: Per-Willy Færgestad og Jarle Hugstmyr (Norsk Håndverksinstitutt)

13. – 15. oktober 2016:

Bygningsanalyse –Hvordan lese et hus. Oppmåling, tilstandsvurderinger, kostnadsvurderinger.
Kurssted: Nes, Romerike

Instruktører: Ole Jakob Holt og Vegard Røhme

10. – 12. november 2016:

Treteknologi – Studier av materialbruk, utvelgelse av materialer- i skogen og på saga.
Kurssted: Kampåa sag, Nes, Romerike Instruktør: Jon Bojer Godal (Tradisjonsformidler)

12. – 14. januar 2017:

Høvelmaking– Tilvirkning av skrubbhøvel.
Kurssted: Rud vgs, Bærum

Instruktør: Jarle Hugstmyr (Norsk Håndverksinstitutt)

2. – 4. februar 2017:

Restaurering av dører – Istandsetting av fyllingsdør. Stilutvikling og konstruksjoner.
Kurssted: Hvam vgs, Romerike

Instruktør: Per-Willy Færgestad

9. – 11. mars 2017:

Restaurering av vinduer– Glassarbeid, kitting, trereparasjoner, overflatebehandling. Historisk gjennomgang.
Kurssted: Hvam vgs, Romerike

Instruktør: Per-Willy Færgestad

30. – 31. mars 2017:

Fukt i bygninger / etterisolering– Bygningsfysiologi, sopp- og råteskader. Metoder for etterisolering. Foredrag og befaringer.
Kurssted: Hvam, Romerike

Instruktører: Johan Mattsson (Mycoteam) og Trond Bøhlerengen (SINTEF Byggforsk)

11. – 13. mai 2017:

Maling – Tilvirkning og påføring av komposisjons- og linoljemaling.
Kurssted: Nes, Romerike

Instruktør: Malermester Ole Andreas Klaveness

8. – 10. juni 2017:

Mur og puss– Muring med naturstein, tradisjonelle metoder og mørtler.
Kurssted: Gamle Hvam, Romerike

Instruktør: Vegard Røhme

Telefon
900 18 695
Pris
Gratis
Arrangør
Akershus bygningsvernsenter
Kursholder
Per-Willy Færgestad, Jarle Hugstmyr, Trond Bøhlerengen, Johan Mattsson, Ole Andreas Klaveness m.fl.
Mer informasjon