Ny rapport: "Godt håndverk i nye generasjoner"

Kjersti Grindal. Foto: Anne Madsen, Bygg og Bevar

Det er stort behov for videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering. Det slår rapporten fra et samarbeidsprosjekt mellom Byggenæringens Landsforening (BNL), Riksantikvaren og Vox fast.

Dagens utdanningstilbud dekker ikke på langt nær kompetansebehovet som springer ut av bygningsmassens omfang og tilstand. Rapporten peker på de særlige utfordringene Riksantikvaren har med å få tak i rett kompetanse, men også på byggenæringens generelle behov for tilgang til systematisk videreutdanning.

Last ned rapporten her

Pilot i 2013
Prosjektet har laget forslag til læreplaner i noen fag.

- Det er starten på et arbeid med å beskrive emner og innhold, som skal utvikles videre og deretter prøves ut gjennom en pilot i 2013, sier prosjektleder Kjersti Grindal i BNL.

Formell kompetanse
For å få en robust og langsiktig kompetanseoppbygging må videreutdanningen forankres i et enhetlig og anerkjent system som sikrer kvalitet i både i innhold og gjennomføring.

- BNL arbeider for at videreutdanning i lærefag skal gi formell kompetanse som håndverkere og fagarbeidere kan legge til sitt fag- og svennebrev, avslutter Grindal.

Les mer om dette temaet