Hva er Byantikvarens gule liste?

Oslo kommune

Hva innebærer det at en eiendom står på Gul liste? Informasjonsarket utdyper hva det vil si at et bygg er fredet, vernet eller bevaringsverdig. Her får du også en oversiktelig innføring i saksgangen når adresser på Gul liste behandles hos Plan- og bygg. Hvordan foreslår man nyoppføringer eller strykninger i gul liste?