Håndverkerklagenemnda

#

Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når er håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg. 

Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen håndverkeren er medlem av, og to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid mellom

 

Håndverkeren må være medlem av en av disse foreningene for å få tvisten behandlet, og tvisten må gå om verdier over kr 5 000. Les mer om vilkårene for å klage her