Rehabilitering og restaurering av gamle hus

Nordisk treseminar på Hjerleid

I en jungel av blader og bøker som handler om interiør og bolig, har vi valgt ut de som er en praktisk veileder i hvordan bygningen skal skjøttes.  Vårt hovedfokus er på det naglefaste. Møbler, gardiner og dekorasjon er det derfor ikke gjort plass til i denne omgang.

Gamle vinduer - historikk, restaurering og vedlikehold. Håkon Gøthesen
Gamle vinduer - historikk, restaurering og vedlikehold. Håkon Gøthesen

Gøthesen, Håkon, 2012: Gamle vinduer - Historikk, restaurering og vedlikehold. Gøthesen Forlag.

Denne boka er det hittil mest omfattende som er utgitt om en liten men sentral del av vår kulturarv: vinduet. Første del tar for seg en teknisk og visuell historie som spenner over nesten 900 år. Andre del går gjennom den praktiske oppgaven med istandsetting og vedlikehold av vinduet. Boka har over 800 illustrasjoner og er ment som et arbeidsverktøy og inspirasjonskilde både for håndverkere, huseiere og historisk interesserte.

Praktisk rehabilitering, Fran Berg
Praktisk rehabilitering, Fran Berg

Berg, Frank, 1997: Praktisk rehabilitering. Byggenæringens forlag. 4. utgave 2009.

Boka tar for seg rehabilitering av gamle trehus. Den inneholder forslag til løsninger, samt en generell beskrivelse av husbygging i Norge og utviklingen av stilarter de siste 300 årene. Boka inneholder i tillegg kritiske kommentarer til ulike deler ved tømrerfaget. Med kilder og stikkordregister. © DnBB AS Kjøp boken

Gamle trehus, Drange, Aanensen, Brænne
Gamle trehus, Drange, Aanensen, Brænne

Drange, Tore, Aanensen, Hans Olaf og Brænne, Jon : Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold. Universitetsforlaget. 3. utgave 2011.

"Gamle trehus er det sentrale verk for alle som har et forhold til trehus: Eiere, håndverkere, arkitekter, byggmestere, tekniske etater, museumsfolk osv. Også i undervisningssammenheng er boka ledende. Denne nye utgaven gir en komplett praktisk veiledning i alle sider ved rehabilitering, vedlikehold og restaurering - inn- og utvendig. Ved siden av å være en faglig veileder, gir den også en historisk kavalkade over de forskjellige stilepokene. Boka er overveldende illustrert med 1200 illustrasjoner, hvorav 500 er i farger."

Rehabilitering av trekonstruksjoner, Anders Frøstrup
Rehabilitering av trekonstruksjoner, Anders Frøstrup

Frøstrup, Anders, 1993: Rehabilitering. Konstruksjoner i tre. Universitetsforlaget.

Behovet for å verne og rehabilitere vår bygningsmasse er økende. Det har i den forbindelse lenge vært et behov for en bok om rehabilitering av trehus. Denne boka er først og fremst skrevet som en lærebok, men er også beregnet på fagfolk og andre som er interessert i rehabilitering. Forfatteren presenterer alle aktuelle emner. Illustrert. © DnBB AS Kjøp

Dekorasjonsmaling
Dekorasjonsmaling
Jon Brænne, 2012: Dekorasjonsmaling. Sjablon- og stjernedekor, strukturmaling, lasering, marmorering, ådring. Cappelen Damm Forlag
 
Norge har en fantastisk rik tradisjon for dekorasjonsmaling. I de senere år har det vært en oppblomstring i interessen for gamle maleteknikker og for å ta vare vår gamle kulturarv. Dette har skapt et behov for en bredere og dypere fremstilling av historien om de gamle maleteknikkene. Dette er den første ogs største fremstillingen som er laget. Boka gir en bred oversikt over den kunst-, kultur- og materialhistoriske bakgrunnen for den dekorative malingen, og er derfor et standardverk for både profesjonelle malere og amatører. Boka er også et godt egent arbeidsredskap for kulturminnevern. Boka er rikt illustrert med bilder fra mange private hjem rundt om i landet, der kjente dekorasjonsmalere har fått utfolde seg og der man har tatt vare på disse vakre og spennende interiørene. Boka har en rekke praktiske anvisninger og inneholder oppskrifter, mønstertegninger og veiledning for utførelse av de forskjellige maleteknikkene. Den som pusser opp og restaurerer eldre hus får råd og veiledning. Også den som selv vil prøve seg som dekorasjonsmaler vil finne nyttig informasjon. Kjøp
Littlemannen og skoftungen, Tore Hauge
Littlemannen og skoftungen, Tore Hauge

Hauge, Tore, 1994: Littlemannen og skoftungen. Faguttrykk om trehus og tømring. TI-forlaget.

Boken er en samling på omtrent 1100 faguttrykk med forklaringer, basert på muntlig og skriftlig tradisjon. Med stikkordregister og tegninger som visualiserer enkelte uttrykk. Kanskje finner du boken på antikvariat.net

ISBN/EAN 9788256706686

Gode råd om eldre hus. Huseiernes Landsforbund og Fortidsminneforeningen
Gode råd om eldre hus. Huseiernes Landsforbund og Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hefteserie "Gode råd", 2002: Gode råd om eldre hus. Utgitt i samarbeid med Huseiernes Landsforbund. Forfatter og tegninger: Mari Kollandsrud. Redaksjon: John Arne Balto, Nina Granlund Sæter, Mari Kollandsrud. Layout: Eva Bekkely. 

Gode råd om farger og stil. Fortidsminneforeningen
Gode råd om farger og stil. Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hefteserie "Gode råd", 1989 nytt opplag 2006: Gode råd om farger og stil. . Forfatter og bilder: Jon Brænne. Redaksjon: Eva Bekkely og Mari Kollandsrud.

Gode råd om gammelt listverk. Fortidsminneforeningen
Gode råd om gammelt listverk. Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hefteserie "Gode råd", 2003: Gode råd om gammelt listverk.Tekst og bilder: Jon Brænne, Hans Olav Aanensen og Tore Drange. Ide og opplegg: Seppo Heinonen og Terje Forseth. Bearbeiding og layout: Eva Bekkely.

Gode råd om tak på eldre hus. Fortidsminneforeningen
Gode råd om tak på eldre hus. Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hefteserie "Gode råd", 1983, revidert 1990: Gode råd om tak på eldre hus. Tekst: Ing. john Bøhn og ark. Mari Kollandsrud. Tegninger og layout: ark. Laila Eriksen. heftet er utgitt i samarbeid med Treopplysningsrådet og støttet av Norsk Kulturråd.

Gode råd om yttervegger. Fortidsminneforeningen
Gode råd om yttervegger. Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hefteserie "Gode råd", 1981 revidert 2009: Gode råd om yttervegger i eldre trehus. Tekst og opplegg: Lars Roede. Tegninger: Laila Eriksen. Bearbeiding: Eva Bekkely.

Gode råd om gamle vinduer. Fortidsminneforeningen
Gode råd om gamle vinduer. Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hefteserie "Gode råd", 1980 ny redigert utgave 2003: Gode råd om gamle vinduer. Tekst: Mari Kollandsrud. Bearbeiding og layout: Eva Bekkely.

Gode råd om mur og puss. Fortidsminneforeningen
Gode råd om mur og puss. Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hefteserie "Gode råd", 2002: Gode råd om mur og puss. Tekst og ide: Poul Neubert.  Layout og bearbeiding: Kristian S. Christensen og Odd-Einar Hjortnæs.