Mur - arkitektur og teknikker

#

Mur i Norge er mer enn kjellere og kirker. Litteraturen vi har samlet om emnet tar for seg tegl og naturstein, teknikker, byggeskikk, arkitektur og vedlikehold.

Med kleber og kalk, Øystein Ekroll
Med kleber og kalk, Øystein Ekroll

Ekroll, Øystein. 1997:

Med kleber og kalk. Det Norske Samlaget.

"I første del av Med kleber og kalk gir forfattaren ei brei historisk oversikt over utviklinga av norsk arkitektur og byggjekunst i stein frå 100-talet til etter reformasjonen i 1537. Deretter blir alle delar av byggeprosessen, med verktøy og teknologi, presentert. Den siste delen av boka er ein katalogdel der steinbygningane systematisk blir presentert fylkesvis. Boka er rikt illustrert og er aktuell som fagbok innafor kunsthistorie, historie og arkeologi. ho vil også være interessant lesing for alle med interesse for historie og arkitektur." 

Norsk murarkitektur, Hakonsen, Dahle, Dahl og Krokstrand
Norsk murarkitektur, Hakonsen, Dahle, Dahl og Krokstrand

Hakonsen, Finn, Dahle, Einar, Dahl, Torben og Krokstrand, Ole H. 2009: Norsk murarkitektur. Gyldendal akademisk. 

"Norsk murarkitektur er en fagbok for arkitekter og arkitektstudenter, men også en inspirasjonsbok til glede for alle som er opptatt av byggekunst i et holdbart materiale. Norge kan vise til mange praktfulle bygninger i mur, tegnet av noen av landets ledende arkitekter, mange presentert i boken. Den er tenkt som en brobygger mellom byggekunst og byggeteknikk og kan leses i sammenheng eller brukes som oppslagsverk".

Steinriket Norge, Bredal og Havran
Steinriket Norge, Bredal og Havran

Havran, Jiri og Bredal, Dag, 2007: Steinriket Norge. Byggeskikk til begeistring. Hathon forlag.

"I Norge mangler vi ikke stein. Gjennom hele vår historie har vi brukt stein som materiale. Hva vi noen ganger har hatt underskudd på, er begeistring og kvalitetsansvar. Hensikten med denne boken er derfor å skape den nødvendige entusiasme, for at vi som et naturelskende folk skal gi natursteinen en rettmessig plass i vår kultur." Kjøp boken her.