Kulturminnevernets historie

Legg merke til hvordan tømmeret er formet rundt steinen. Fra låve i Valdres. Foto: Christel E W Grøndahl

Litteraturlisten er pensumliste til studieemnet kulturminnevernets historie ved Universitetet i Oslo.

Andersen, Sidsel og Brænne, Jon: Kulturminneforvaltningen og planarbeidets historie på Røros, Kulturarv og verdiskapning. Økonomiske virkninger av kulturarven på Røros. Arbeidspakke 1. NIKU Rapport 10. Oslo 2006. Hentes på www.niku.no

*Anselm, Jonas: Modernisering och kulturarv. Essäer och uppsatser. Stockholm/ Stehag 1993. Brutus Österlings Bokförlag, Symposeon.

*Christensen, Arne Lie: Antikvarens forundelige verden. Samtiden nr. 6 - 1991

Christensen, Arne Lie: Karl Johans fasader. Et kulturhistorisk nærbilde. Oslo 2007.

*Christensen, Arne Lie: Det etnologiske blikket - et uvanlig blikk på det vanlige. Dugnad nr. 3/4 - 2001.

*Eriksen, Anne: Kulturarv og kulturatvinger. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3/4 - 2009.

*Evensen, Cornelius Horn: Spor i by - nasjonale kulturminneinteresser i byer. Plan, tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling, nr. 5 - 2009.

*Fett, Harry: Akershus Slots gjenreisning. Et lidet post-festum skrift. Jacob Dybwads Forlag. Kristiania 1899.

*Selberg, Torunn: Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk. Å iscenesette, vandre i og fortelle om fortiden. I Erksen, Garnert og Selberg (red.): Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik, 2002.

*Hansteen, hans Jacob: Vern av bygget form som dokument. Utfordring og utopi. Dugnad nr. 3 - 1988.

*Hoem, Siri: Autentisk nostalgi. Hva forteller de historiske reproduksjonene om fortida?. Fortidsminneforeningens årbok 2004

* Finnes til salgs som kompendium (tekstamling) i Kopiutsalget på Blinderen.

*Finnes til salgs som kompendium (opptrykk) i Kopiutsalget på Blinderen.