Komposisjonsmaling

Koking av kompmaling. Foto: CEWG

Komposisjonsmaling eller slamfärg, er en tradisjonell maling basert på et melklister tilsatt jernoksid og jernvitrol. I Norge finnes den brukt på eldre låver og uthus. I Sverige er malingstypen fortsatt mye brukt blant annet på torpene. Malingen er billig å fremstille, meget holdbar og enkel å påføre. Litteraturlisten inneholder svenske og norske titler og er samlet av sivilarkitekt og håndverker Vegard Røhme. Revidert sist: 25.08 2010.

Brænne, Jon, 1998. Dekorasjonsmaling.

Drange, Tore, Aanensen, Hans Olaf og Brænne, jon, 1992: Gamle trehus 2. utgave, 2. opplag.

Edenheim, Ralph, Lundquist, Thomas, 1998. Måleri. Hantverket i gamla hus, s. 117 - 137.

Edenheim, Ralph, 2008: De röda husen.

Fjellheim Ola H. 2008: Verdens beste maling? Fremtid for fortiden nr. 3 2008 s. 18 - 21

Fridell Anter, Karin, Wannfors, henrik, 1997: Så målade man. Svensk byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid.

Gundersen, Asbjørn, Kjernsmo, Dag, 1997: Utvendig malerarbeid.

Hildemark, Ove m.fl. 1979: Så renoveras torp och gårdar.

Jerer, Conny, Jerer, Birgitta og Wingårdh, Cecilia, 2008: Gamla färgtyper i nya blandingar.Bygnadskultur nr. 1 - 2008, s. 42-45.

Kjellin, Margareta (redaktør) og Ericson, Nina (fotograf), 2004: Den röda färgen. Om "Falu rödfärg"

Knorring, Peter von, 2004: Färgpigment i traditionellt bygnadsmåleri. Bygnadskultur nr. 3 - 2004 s. 28-29.

Kolderup, Edvard, 1891: Haandbog i Husbygningskunst.

Kolstad, 1865: Male- og Farvebog for Landmanden.

Nylén, P (red.), 1953: Måleri, Hantverkets bok.

Möller, Sigurd, 1947: Praktisk målarhandbok för alla.

  Mårdh, Per-Anders (red.), 1990: Röda stugor.

Paulsson, Gregor (red.), 1934: Hantverkets bok, Måleri. Senere utgaver 1937, 1938.

Romdahl, Axel L., Erixon, Sigurd, Johansson, Cyrillius og Lundberg, Johan, 1932: En bok om rödfärg.

Rothstein, E. E. von, 1890: Handledning i allmänna bygnadläran. 3. utgave. (1. utgave i 1856, 2. utgave i 1875)

Söderberg, A., 1923: Handbok i målning. 1957.

Tunander, Pontus, 1997: Gamle malerteknikker og behandling av treverk (Målning och träskydd).Oversatt av Guri Foss.