Fargesetting - historiske bygningstyper og fasader

Slik lager du en fargetrapp. Ill: Riksantikvaren

Hvordan har fargeutviklingen vært i Norge gjennom tidene? Tilgangen på pigmenter, forbilder fra Europa, moter og økonomi har påvirket fargevalget på norske hus. Farger påvirker oss og omgivelsene våre. Litteraturen vi har samlet forsøker å nærme seg tema fra ulike synsvinkler, historisk, estetisk og teknisk.

Farger i arkitekturen, Mette L´Orange
Farger i arkitekturen, Mette L´Orange

Mette L´Orange: Farger i arkitekturen - Byen, stedet, gata.

Fargesammensettingen på norske bygg virker av og til kaotisk. Og stort sett har folk kunnet male husene sine slik de har ønsket. Men fargesetting er en kunst, særlig når det gjelder store flater. Lilla er artig på et skjerf, men blir ikke like artig på en bygård en klar vinterdag. Hvordan vi oppfatter en farge, avhenger blant annet av årstiden, størrelsen på veggen og nabohusets farger. Mette L'orange skriver inspirerende om fargenes betydning og potensial i arkitekturen.
Hvordan har fargeutviklingen vært i Norge gjennom tidene? Og hva ser vi rundt oss nå?

 Kjøp

Utvendig fargesetting, Fridell og Enberg
Utvendig fargesetting, Fridell og Enberg

Karin Fridell Anter og Kristina Enberg: Utvändig Färgsetting.

Fargesetting av bygninger er en interessant og vanskelig oppgave enten det gjelder ett nytt boligfelt, et nytt hus i gammelt miljø eller restaurering. Denne boken gir inspirasjon og veiledning til den som skal velge farge til ulike bygninger i ulike omgivelser.
Den beskriver hvordan farge oppfattes, hva omgivelsene betyr og hvordan lys og skygge påvirker hva vi ser.

Kjøp

Longyerbyen I Farger

Grete Smedal: Longyearbyen i farger - og hva nå?

Med vakre landskapsbilder presenterer Grete Smedal sitt fargesammensettingsprosjekt i Longyearbyen på Svalbard. Boken viser konseptet og forteller om filosofien som ligger bak arbeidet. Fargesetting i et ekstremt klimat, et endrende landskap og et skiftende dagslys.