Byggeskikk og engasjement for gamle hus

#

Denne kategorien må være vid. Her gjør vi plass til nostalgien, til kunsten, arkitekturen, den store entusiasmen og ja - kjærligheten til gamle hus!

forside-norske-hjem.jpg

Norske Hjem, tidligere Gamle Hus, Hager & Interiør er et magasin for alle som er glad i gamle hus. Bladet utkommer med 6 nummer i året og utgis av Klokkergården Media. Alle artikler er norske.

For mer informasjon om abonnement og tidligere nummer

Gamle hus - Inspirasjon og mange gode råd, av Else "Sprossa" Rønnevig
Gamle hus - Inspirasjon og mange gode råd, av Else "Sprossa" Rønnevig

Rønnevig, Else "Sprossa", Gamle hus - Inspirasjon og mange gode råd. Sprossa.

Åse Klveland i bokens forord: "Gjennom 30 år har jeg med glede fulgt Else Rønnevigs arbeid for å bevare våre kulturminner. Jeg opplever hennes engasjement som unikt og verneverdig, på linje med de kulturelle verdier hun vil beskytte. Else Rønnevig har evnen til å  begeistre enhver som har sans for gamle hus, enten de allerede er eiere eller drømmer om å bli det, for hun har alltid hjertet med seg i det hun gjør. Hun har livslang praktisk erfaring å øse av, og gjør det med innlevelse og kjærlighet til temaet. Slik har hun skapt en bok til stor nytte og mye glede."

Kjøp: bok@sprossa.no

Bakerovnsboka
Bakerovnsboka

Rønnevig, Else "Sprossa", Bakerovnen, verne - bygge - bruke. Sprossa.

Den komplette bok for alle som ønsker seg en bakerovn, hjemme eller på hytta. Stor suksess og mange hyggelige tilbakemeldinger fra dem som allerede har sikret seg boken. Boken kan signeres, oppgi ønske om signering ved bestilling!

Kjøp bok@sprossa.no 

Den norske byggeskikken
Den norske byggeskikken

Arne Lie Christensen,1995:  Den norske byggeskikken, hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Pax Forlag.

"Den norske byggeskikken er det store kulturhistoriske verket om hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Boka forteller om husets biografi, hus og tun, bygging og ombygging, lys og varme, interiør og hjemmeliv. Den redegjør for materiale, konstruksjon, funksjon og stil og skildrer folks virke i og mellom husene. Forfatteren drøfter forholdet mellom arkitektur og byggeskikk og mellom fattig og rik i bygdesamfunnet. Fortellingen føres fram fra eldre tider via "det store hamskiftet" og industrialiseringen til etterkrigstidens bygdelandskap og det utskjelte ferdighuset."

Arnstein Arneberg, Morten Ole Mørch
Arnstein Arneberg, Morten Ole Mørch

Morten Ole Mørch, 2006: Arnstein Arneberg. Mennesket og arkitekten, byggverkene og byggherrene. Bastion forlag.

Arnstein Arneberg er kanskje vårt lands mest kjente arkitekt. Oslo Rådhus, kronprinsparets Skaugum, fabrikkeier Wilhelm Mustads Elsero, skipsreder Anders Jahres Midtåsen i Sandefjord, Eidsvold Folkehøiskole, Vikingskipmuseet på Bygdøy, skipsreder Werrings Munkebakken på Lysaker er noen av de monumentale anlegg som bærer hans signatur. I tillegg hadde han ansvaret for en rekke sentrale restaureringer som eksempelvis Bogstad gård, Akershus slott, Nasjonalgalleriet, Oslo domkirke og Hamar domkirke. 

Arven som lever, John O. Egeland og Tone Solberg
Arven som lever, John O. Egeland og Tone Solberg

John O. Egeland og Tone Solberg, 2007: Arven som lever. Dinamo forlag.

Vern via bruk er et motto Norsk Kulturarv lever etter, og som vi har valgt å ta på alvor med denne utgivelsen. Journalistekteparet Tone Solberg og John O. Egeland har sammen med fotografene Tine Poppe og Veslemøy Vråskar besøkt noen av våre eldste gårder som nettopp praktiserer vern via bruk. I boka presenteres tolv gårder, de fleste fra norsk sen middelalder, og flere med historie helt tilbake til vikingetiden.

Norske hager gjennom tusen år, Magne Bruun
Norske hager gjennom tusen år, Magne Bruun

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år. Andresen & Butenschøn.

Alle sivilisasjoner som har vært til opp gjennom tidene, har hatt en form for hager. Tittelen som er brukt for denne boken - Norske hager gjennom tusen år - er ikke vilkårlig valgt. De tidligste spor etter hager finnes i begynnelsen av vår skrevne historie, og kan senere følges, spredt og sporadisk til å begynne med, men senere kontinuerlig opp gjennom århundrene. De beskjedne norske hagene når ikke fram i internasjonale presentasjoner av emnet. Men på tross av dette har vi mange eksempler på at våre enkle og borgelige hager var skapt med en formsikkerhet som går langt ut over det provinsielle nivå. Det finnes klare regionale særdrag i Norges gamle hagetradisjoner. Det er grunnlag for å skille mellom tradisjonene på Østlandet og Sørlandet, vestafjells og nordafjells. 

Mot en arkitektur, Le corbusier
Mot en arkitektur, Le corbusier

Le corbusier, 1923: Mot en arkitektur. Vers Une Architecture. 2. utgave 1924 illustrert. Norsk utgave 2004, oversatt av Steinar Lone. Spartacus forlag.

"Arkitekten og byplanleggeren Le Corbusier er nærmest blitt en legendarisk skikkelse. Han var frontfiguren for den moderne bevegelsen i arkitekturen - og tegnet noen av de mest minneverdige bygningene i det tyvende århundret. Den første viktige framstillingen av ideene hans finner vi i Vers Une Architecture (1923), en samling artikler skrevet for Le Corbusiers eget avantgardmagasin, L´Esprit Nouveau."

Gamle hus i Rauland
Gamle hus i Rauland

Thorbjørn Egner, 2009: Gamle hus i Rauland. Pantagruel forlag.

Denne boken ble til under krigen, og tar for seg arkitekturen og historien bak de gamle husene i Rauland.  

Gamle hus i Vågå
Gamle hus i Vågå

Thorbjørn Egner, 2009: Gamle hus i Vågå. Pantagruel forlag.

"Denne boken ble til under krigen, og tar for seg arkitekturen og historien bak de gamle husene i Vågå. Forfatteren var interessert i norsk folkekunst og gjorde studier i fjellbygden. Forlaget beskriver boken som "en nyoppdaget kulturskatt om urnorsk byggekunst og kulturminne"."

Herskapelig, Toppen Bech
Herskapelig, Toppen Bech

Toppen Bech, 2006: Herskapelige Norge. Hotellene, restaurantene, klenodiene og eventyrene.Kagge forlag.

"Bli med på en herskapelig safari hvor du som leser får oppleve litt av eventyret om Norge. Med sin særegne og farverike fortellerstil skildrer Toppen Bech store underverker og små, godt bevarte hemmeligheter i den norske skattekisten. Hun har valgt blant de fineste i elitedivisjonen av vår kulturarv, enten det dreier seg om hoteller, nasjonalskatter eller restauranter. Hun viser deg et Norge du kanskje ikke ante fantes, enten du drømmer om en byweekend i Ingrid Bjoner-suiten på Grand Hotel i Oslo eller en himmelseng på toppen av Britannia Hotel i Trondheim - eller kanskje en natt på baroniet Rosendal, hvor du kan sitte i naturskjønne omgivelser og nyte baronessens rose-te til frokost. Alle stedene i boken er åpne for tilreisende."

 

Arne Kosrmo
Arne Kosrmo

Jon Brænne, Eirik T. Bøe, Astrid Skjerven mfl., 2004: Arne Korsmo. Arkitektur og design.Universitetsforlaget.

"Boka presenterer Korsmo og hans arbeider. Den tar for seg hele spektret av virksomheten hans, fra områdeplanlegging og bolighus til utstillinger og design av enkeltgjenstander. Forfatterne viser hvordan Kosmos holdning til fargebruk og sans for det dekorative, åpner for helt nye perspektiver på funksjonalismen i mellomkrigstiden. Har register og litteraturliste." © DnBB AS

Arne Korsmo
Arne Korsmo

Christian Norberg-Schulz, 2000: Arne Korsmo. Universitetsforlaget. 2. Utgave.

"Moderne norsk arkitektur ville ikke vært det samme uten Arne Korsmo. Både i tredveårene og i etterkrigstiden var han vår viktigste kontakt med det som hendte ute i verden. Gjennom sin virksomhet som skapende arkitekt, designer og lærer formidlet han nye ideer. Dette er ikke bare en bok om arkitektur, men om det å være menneske i verden. Gjennom sitater fra artikler og forelesninger via fotografer og tegninger av hans verker, er det Korsmo selv som taler til oss. Slik blir vi delaktige i hans eget mål: å smugle poesi og glede inn i tidens logikk. Har oversikt over Korsmos verker og bibliografi." © DnBB AS

Klar - ferdig - hus, Hild Sørby
Klar - ferdig - hus, Hild Sørby

Hild Sørby, 1992: Klar - ferdig - hus! Norske ferdighus gjennom tidene. Ad Notam Gyldendal. Boken er utsolgt fra forlaget.

Arne Gunnarsjaa, 2006: Norges arkitekturhistorie. Abstrakt forlag

"Arkitekturen gjenspeiler Norges dramatiske og skiftende skjebne gjennom tidene. Kulturimpulser fra utlandet og stedlige materialer er blitt kombinert på ulikt vis. I tillegg gjenspeiler de nasjonale byggeoppgaver viktige faser i landets historie og utvikling. Fremstillingen av Norges arkitekturhistorie er inndelt i tre hovedavsnitt: de eldste tider, middelalderen og de følgende århundrer, helt opp til våre dager. Det er også tatt med byggverk utenfor dagens landegrenser, som i sin tid lå i norsk skattland og innenfor det store Nidaros erkebispedømme. I tillegg er byplanhistorie og viktige nasjonale byggeoppgaver med. Har litteraturliste, ordforklaringer, gårdsnavn og registre over bygningsuttrykk, personnavn og firmaer, steder og byggverk." © DnBB AS

 

Monumentalarkitektur
Monumentalarkitektur

Kari Hoel, 2008: Monumentalarkitektur i Oslo. Fra kongens slott til kunnskapens tempel. Vigmostad & Bjørke.

"Noen av hovedverkene i norsk arkitekturhistorie troner som lysende eksempler på menneskers kreativitet og lyst til å skape. De utvalgte bygningene som er omtalt i denne boken ligger alle i hovedstaden, og de representerer forskjellige stilperioder gjennom nærmere 200 år. Bygningene er: Slottet, Hjula væveri, tre bygninger reist for Norges Bank ved Bankplassen, Vigelandsmuseet, Kunstnernes hus, St. Hallvard kirke og kloster og Universitetsbiblioteket på Blinderen. Utgangspunktet for fremstillingen er selve bygningen, det arkitektoniske verket. Hvilke forbilder finnes for bygningene og hvem var arkitektene?"

Bygget i Norge
Bygget i Norge

Odd Brochmann, 1979/ 2003. Bygget i Norge del 1. Andresen & Butenschøn.

"Odd Brochmann har skrevet og tegnet dette bokverket om norsk bygningshistorie gjennom tusen år. Med sin solide fagkunnskap har han skapt en klassiker for arkitektstanden. Takket være den levende formen og de mange illustrasjonene, er dette også et verk til glede for et større publikum. De to bindene utkom første gang henholdsvis 1979 og 1981."

bind 1 : Fra vikingetid til borgerhus

bind 2: Fra 1814 til etterkrigstiden

Perler på Sørlandet
Perler på Sørlandet

Terje Forseth, 2004: Perler på Sørlandet. Levende fortid og byggekunst. Damm forlag.

"I denne boken er vi gjester i hus som forteller om utviklingen av kystens historie. De hvite trehus-byene som våkner til liv om sommeren, uthavnene som var travle samfunn, skipsverftene som minner om kystens storhetstid, gammel industribebyggelse som lever videre med nytt innhold, fyrstasjonene som var små samfunn, fiskebonden som snart tilhører fortiden og sommergjestene."