Håndverk på film

#

Hvordan skal du sy knappen i skjorta eller legge takspon? Hvordan smir man en tradisjonell øks og hva sa nå eksperten på dette ENØK seminaret? Spørsmålene er mange og svaret finner du på internett. Ikke alltid så troverdig som det gamle leksikonet, så det er viktig med god porsjon sunn fornuft. Vi har surfet på nettbølgen og funnet lærerike videoer om håndverk for deg. Hvordan du skal sy skjorteknappen må du finne ut selv.

Det er vanskelig å beskrive håndverk bare ved hjelp av tekst. En artikkel går gjerne glipp av viktige elementer ved arbeidet. Noen ganger blir de veldig kjedelige også. I mange tilfeller har ikke engang håndverkeren gode ord for hva han gjør. Kunnskapen ligger i hendene, ikke i ordene. Gjennom sosiale medier har filmen derimot blitt en enkel lærings- og formidlingsarena for stort og smått. Erfaringsutveksling mellom håndverkere er fortsatt den beste overlevering av kunnskap. Men alle har ikke mulighet til å delta på kurs eller seminarer. For andre er synet av godt håndverk underholdning i seg selv. Vi har tatt et lite dypdykk i det som finnes av filmsnutter og gir deg et lite utvalg av det som er tilgjengelig.

Hantverkslaboratoriet ved Göteborgs universitet ble etablert 2008 i samarbeid med Riksantikvarieämbetet. Oppdraget var å dokumentere og sikre utdøende håndverkskunnskaper og å utvikle samarbeide mellom akademisk forskning og kulturminnevernet. Hantverkslaboratoriet filmer håndverk og heldigvis er mye av materialet gjort tilgjengelig for allmennheten. I videoen under ser hvordan tømmermannen Olof Andersson hugger en bjelke ut av en stokk. 

 

 

 

 

Den norske etnologen Hilmar Stigum har dokumentert tilsvarende arbeid fra Vefsn i Nordland. Denne fimsnutten er fra 1933 og dessverre uten lyd. Den er allikevel et uovertruffent tidsdokument.

 

 

 

Smiing av økser er en kunst, herding og særlig anløpingen er nesten mytiske prosesser. Smeden Øystein Myhre viser i denne videoen hvordan han går frem ved smiing av en tradisjonell øks.

 

 

 

Nasjonalbiblioteket har tilgjengeliggjort flere filmer, blant annet denne som viser spontekking på gammelt vis. Opptaket er fra Trøndelag og viser hele prosessen fra tilvirkning til dugnadsgjengensgjengen som tekker taket.

 

 

 

Navarsmeden Johannes H. Fosse er et kjent navn for mange tradisjonshåndverkere. Her får vi et kort innblikk i arbeidet han utfører i smia.

 

 

 

Til sist en liten snutt fra Bygg Reis Deg 2011 hvor Bygg og Bevar i samarbeid med Fortidsminneforeningen og bladet Norske Hjem avholdt et seminar om ENØK i gamle hus. Her snakker arkitekten Trond Eide om gamle vinduer.