Fra SIKA og NHU til Norsk håndverksinstitutt

#

Organisasjonen har vært kjent under flere navn; Handverksregisteret på Maihaugen, Norsk handverksutvikling, NHU, SIKA. I forbindelse med arbeidet med ny profil som har pågått det siste året, bestemte vi oss for å endre navn for å spisse det slik at navnet er i tråd med kjernen i virksomheten. 

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.  Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

I dag har vi ansvar for registeret over håndverkere, dokumentasjon- og opplæringsprosjekter, Sekretariatet for små og verneverdige fag, nettverket Løfte håndverket og er akkreditert av UNESCO i arbeidet med implementering av konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Det er også en viktig målsetting for oss å videreføre den 3-årige stipendiatordningen for håndverkere. Vi mener institutt passer bra siden vi jo nettopp arbeider med å dokumentere, utvikle og formidle kunnskap. 

 

Med dette utgangspunktet endret vi 15. oktober 2013 navnet til:

Norsk håndverksinstitutt - Senter for immateriell kulturarv

-Tradisjonelt håndverk er jo det vi i all hovedsak arbeider med. Det er da naturlig at dette gjenspeiles på en tydelig måte i navnet. Det synes jeg det gjør i Norsk håndverksinstitutt. Vi har også fått oss ny og spennende logo, som jeg er sikker på vil falle i smak, sier Eivind Falk, som er direktør ved instituttet.

Norsk håndverksregister avlang uten tag.jpg
Eivind Falk.jpg

Eivind Falk er direktør i Norsk håndverksinstitutt.