41 millioner til opplæring i bygningsvern

Stor satsning innen tradisjonshåndverk for unge

#

Fortidsminneforeningen hadde et ønske om å gjøre mer for at barn og unge skal lære om bygnignsvern og tradisjonelt håndverk. Svaret ble en unik pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB! Nå kan både gamle hus og unge entusiaster glede seg til mer restaurering! 

Den store gaven og planen bak

Fortidsminneforeningens generalsekretær, Ola H. Fjeldheim, er strålende fornøyd med den store pengegaven. Den skal bidra til frafallet av kulturminner reduseres, og til å videreutvikle og spre tradisjonshåndverk.

Gaven på 41 millioner kroner er den største enkeltstøtten den mer enn 170 år gamle foreningen har opplevd noen gang. Pengene skal fordeles over fem år. 

Ola Fjeldheim Foto: Fortidsminneforeningen
Ola Fjeldheim Foto: Fortidsminneforeningen

Satsingen vil organiseres som et prosjekt, som skal ha følgende elementer:

  • Det opprettes en tilskuddsordning som det kan søkes midler fra. Midlene skal brukes til istandsetting av et fast kulturminne, og til opplæring knyttet til dette.
  • Prosjektet skal knytte til seg en gruppe med håndverkere innenfor forskjellige tradisjonshåndverk, som vil fungere som instruktører i opplæringen knyttet til istandsettingene.
  • Videregående skoler med yrkesfaglige studieretninger vil få tilbud om en inspirasjonsdag med tradisjonshåndverk. Tradisjonsbærere fra gruppa knyttet til prosjektet, vil komme på besøk til skolen og gi framtidige yrkesutøvere en smak på tradisjonshåndverket.
  • Det skal arrangeres en årlig workshop - et arbeidsseminar hvor ungdom mellom 17 og 25 får fordype seg i tradisjonelt bygghåndverk gjennom en hel uke.

 

Bidrar til kulturminner og historie

Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av viktigheten ulike håndverkstradisjoner har for bevaring av kulturarven.  - Feltet kulturminner og tradisjonshåndverk er et område hvor vårt bidrag virkelig kan gjøre en forskjell , sier stiftelsens Birthe M. Selvaag i pressemeldingen fra Fortidsminneforeningen.

De siste 13 årene har Sparebankstiftelsen bidratt med mesten 300 millioner kroner til formålet "Kulturminner og historie". 

Bygningsvern i utvikling! 

Satsingen er enda et positivt tilskudd i bygningsvernet. Vi registrerer en stor oppslutning rundt det å ta vare på gamle hus, sier Sigrid Solheim Murud i Bygg og Bevar.  Det merker mange bedrifter som jobber innen restaurering også. I en undersøkelse IPSOS har gjort for Bygg og Bevar, svarer halvparten av bedriftene at de opplever økt oppdragsmengde og forventer videre økning de neste 5 årene. Samtidig etterlyser 4 av 10 bedrifter bedre tilgang på kvalifiserte fagfolk.

De siste årene har vi sett svar på dette behovet gjennom opprettelse av flere nye tilbud på videreutdanning, både formell og uformell. Byggenæringens Landsforening har opprettet studiet Innføring i bygningsvern sammen med Fagskolen Innlandet. Høgskolen i Sør-Trøndelag har opprettet en bachelor i tradisjonelt bygghåndverk. Bygningsvernsentre i flere fylker tilbyr opplæringsprogram for håndverkere. Dette prosjektet henvender seg i stor grad mot en annen gruppe:de unge.  Introduksjen av håndverk og bygningsvern for ungdom blir et viktig bidrag til rekruttering, sier Murud.  Nå oppfordrer vi alle huseiere, skoler og bedrifter til å følge med på denne nye satsingen fra Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNB!