Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Norges Kobber- og Blikkenslagermesteres Landsforbund (NKBL) ble stiftet i Christiania 1919 for å ivareta medlemsbedriftenes interesser på alle fagområder.

I 1997 ble forbundets navn endret til Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) idet dette navnet er mer dekkende for de arbeidsområder medlemsbedriftene arbeider innenfor. Fast heldagssekretariat ble opprettet i 1984 med kontor i Oslo. Idag er vi en del av NHO-fellesskapet på Majorstuen i Oslo sammen med de andre forbundene tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL).