Takentreprenørenes Forening TEF

Takentreprenørenes forening

Takentreprenørenes Forening, forkortet TEF, er en bransjeforening for firmaer som arbeider med taktekking, terrassetekking, parkeringsdekker, tunnelmembraner og andre membranisoleringer i Norge. TEF er tilsluttet og samlokalisert med Byggenæringens Landsforening, BNL og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på Majorstuen i Oslo.

Blant de viktigste oppgavene til TEF er kompetanseheving og rekruttering til taktekkerbransjen. Foreningen har medlemsbedrifter over hele landet, og hjelper alle som ønsker fagbrev og mesterbrev i taktekkerfaget.