Norske Murmestres Landsforening

Murmesternes Landsforening

Norske Murmestres Landsforening (NML) ble stiftet i 1906 og er en landsforening for murmestre. Organisasjonens formål er å fremme kollegialt samarbeid, verne om medlemmenes sosiale og økonomiske interesser, ordne forholdet til arbeiderne og deres organisasjoner. Som bransjeforening søker NML alene eller gjennom BNL å fremme næringens interesser i næringspolitiske spørsmål.