Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører NAML

NAML
NAML skal samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.
I tillegg til formålsparagrafen ønsker vi:
  • Å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesser
  • Å verne om anleggsgartnerfagets tradisjonsrike betydning
  • Å samarbeide med andre organisasjoner med felles interesser
  • Å øke medlemmene og de ansattes fagkunnskaper gjennom ulike kurs og opplæringstiltak