Byggevareindustriens Forening

Byggevareindustrien

Byggevareindustrien har store ambisjoner, og legger vekt på en høy grad av fleksibilitet. Vi skal være en fåtallig, men kompetent organisasjon. Det betyr effektiv drift, men også harde prioriteringer.

Mange av oppgavene må løses i tett samarbeid med andre, særlig innenfor NHO-systemet, spesielt innenfor og gjennom BNL.

Byggevareindustrien er hovedaksjonær i Bygg Reis Deg AS, Norsk Byggtjeneste AS som bl.a. driver den sentrale byggevarebasen NOBB. For øvrig er foreningen representert i en rekke styrer og utvalg med betydning for byggevareindustrien. Dette gjelder områder som standardisering, regelverk, forskning, utdanning og miljøspørsmål, m.v.

På europeisk nivå er Byggevareindustriens Forening tilknyttet den europeiske byggevareprodusentorganisasjonen CEPMC, som gir tett kontakt til utvikling innen EU og europeisk harmonisering.