Byggenæringens bransjeforeninger

Byggenæringens Landsforening BNL representerer byggenæringen overfor NHO. Alfabetisk oversikt over de 15 bransjene og fellesgruppen i BNL med lenke til deres nettsider: