Malere som ikke vet hva de driver med risikerer å ødelegge gamle og verneverdige bygninger. Det trengs bedre opplæring, mener Norsk Kulturminnefond.

Publisert 18. mai 2015

Publisert av Newswire Norge for Norsk Kulturminnefond