Energisparing i gamle hus - en veileder

Råd om energisparing i eldre hus.

Endelig er den her! Riksantikvaren har utarbeidet en veileder som gir oss rådene for hvordan man sparer energi i gamle hus. 

Det er fullt mulig å energieffektivisere verneverdige bygninger uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Ofte kan det gjøres uten store kostnader, samtidig som utgiftene til oppvarming reduseres og komforten i huset forbedres. 

Veilederen er rikt illustrert og loser oss igjennom valgene man har, med både muligheter og risiko, på husets premisser. Ikke minst gir den viktige pekepinner på hvordan du bør prioritere tiltakene. 

Hvor slipper varmen ut?
Hvilke tiltak gir mest energisparing?

Les veilederen her