Egen blogg for dokumentasjonsprosjektet

Blogger om oppføring av den gamle stallen

På Setesdalstunet ved Norsk folkemuseum er håndverkerne i full gang med å gjenoppføre en stall fra Bykle i Setesdal. Stallen fra 1850-tallet har ligget på vent siden 1960-tallet, og når arbeidet endelig er kommet i gang gjøres det som et dokumentasjonsprosjekt vi alle kan ta del i. 

Stallen fra Setesdalen

Det var arkitekt Arne Berg som samlet inn stallen til museet for 50 år siden. Nå skal den endelig opp, og kompletterer museets Setesdalstun. Først og fremst handler prosjektet om å gjenoppbygge stallen. Likevel er det andre mål som er vel så viktige:  

-Vi skal bygge kunnskap, understreker Terje Planke, førstekonservator i bygningsantikvarisk avdeling. - Her får vi anledning til å arbeide oss inn i den lokale byggeskikken og håndverksteknikkene.

Prosjektet går over 2 år og startet i 2012.  I vår har de kommet godt i gang med sprettæljing og lafteteknikker. Det er ikke noe underlig ved prosjektet i seg selv. Museene er kunnskapinstitusjoner som har som ansvar å ivareta bygningsarv og håndverkskunnskap gjennom dokumentasjon og forskning. men åpenheten om det, er moderne. 

 

 Blogger

Heimetveiten er imidlertid også et formidlingsprosjekt. Håndverkerne har laget blogg, slik at vi alle kan ta del i prosessen.

 - Bloggen handler om refleksjoner rundt treverk, håndverk og det å vise fram selve verket mens det skrider fram, understreker Terje. - Vi har erfart at våre byggedagbøker kan virke interne og utilgjengelige i ettertid, ved å skrive blogg tvinges vi til å skrive mer helhetlig og komplett. 

Delta

Målet til Norsk folkemuseum er å komme tett på tradisjonen fra Setesdal, hvordan de tredde tømmer, hva slags økser de brukte og hvordan de hogg novet og mosefaret. Det arrangeres i tillegg såkalte "skravleseminarer" om temaene i prosessen. her er alle inviterte, og sist var det over 40 fremmøtte som fikk ta del i prosjektet på gjennom et faglig sterkt program, som også inkluderer demonstrasjoner. 

Ble du nysgerrig? Følg bloggen her. Skravleseminarene publiserer vi i tillegg i Bygg og Bevars Hva skjer