BNL MD

Fra Volda til Kristiansund

Både natur og bygget miljø er ikke fornybare ressurser!

#

Besøket i Volda var preget av stedets historie som skole-sted. Her er engasjementet for bevaring av den gamle gymnasbygningen stort. Turen til Kristiansund får bli litt filosofisk. Preget av fantastiske naturopplevelser. Bygningsarven er, som miljøet, ikke fornybar. Rart å tenke på hvor lite som ofte skal til for å ta vare på den flotte bygningsarven som vi har her i landet. Godvilje og riktig maling! 

Mitt besøk i Volda startet med omvisning i den gamle skolen, og senere på kvelden var det foredrag på biblioteket. I Volda engasjerer bevaringen av skolebygningen stort. Ivrige personer ønsker å redde både den og gjenskape hageanlegget. Det er kommunen som eier bygningen.

038

Voldens høiere Almueskole ble opprettet i 1861, og la grunnlaget for to ulike skoler Volda Lærarskule 1895 og Volda Gymnas 1910 - men bygningens historie går mye lengre tilbake. Under navnet Kapteinsgården, ble den fra byggeåret 1851 brukt som gård for kapteiner i det Bergenshusiske Infanteriregiment. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

else_ronnevig.jpg
Norge rundt med Sprossa

Startskuddet  for turneen er 10. april i Elses hjemby Lillesand, før hun legger ut på norgesturné med bil og henger for å kjøre fra sør til nord og retur, og altså holde hele 40 foredrag om bygningsvern.

Se hele reiseruten KLIKK HER

Det er lokallag av Fortidsminneforeningen som er vertskap på stoppestedene. Det er også foreningen som har ønsket seg temaer som Sprossa skal ta opp - nettopp på deres hjemsted.

KLIKK PÅ BILDET OVER for reiserute

Og det som hender underveis kan du ta del i på denne bloggen på Bygg og Bevar!

Den vakre bygningen på Engeset representerer et stykke Voldahistorie. Volda er tett knyttet til stedets identite som skolested. 

013

Behov for vedlikehold. Bygningen ble ikke fullt ut eid av det offentlige før 1946. I 1963 flyttet gymnaset inn i nye og moderne lokaler. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

017

Interessegruppen for Gamlegymnaset jobber i dag sammen med kommunen for å ta vare på bygningen og hageanlegget rundt. Foto: Else "Sprossa" Rønevig

018

Flotte detaljer. Taket har felter med perlepanel og en nydelig rosett. Lysarmaturet vitner om en praktisk holdning til rommenes bruksfunksjon. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

034

Holder vakt. Huset har ikke stått helt tomt. Bjørnsson, dikterfaderen, holder vakt i trappa. Legg merke til den spreke fargesettingen på trappetrinn og gelender! Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

040

Blindvinduer. På gavlen skimtes restene etter blindvinduene som er malt på fasaden for å beholde symmetrien. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

Ålesund

062

Mur. Ålesund brant i 1905, og gjenreisingen av byen ble bygget i mur. den ledende stilen var jugend. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

065

Ikke bare mur. Det finnes selvsagt flotte trehus i Åelsund også. Og her som mange andre steder er fotretting med ny bebyggelse blant den gamle et tema. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

066

Vinduet er byttet, og lister av uhøvlet plank får omkranse vinduet sammen med den opprinnelige dekoren. Om det er uvitenhet, kostnad eller fordi man liker det best slik vites ikke. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

070

La deg ikke lure! Her flasser det godt, men treverket kan være bra under. Skrap og mal - og så er dette en perle igjen! Bruk linoljemaling, selvsagt! Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

077

Vakre detaljer! Her representert ved en elegant gatebelysning. legg også merke til pølsefugen i muren. Håndverk og glede! Dette er ikke hyllevare i dag. Stell godt med smeden :-) Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

080

Huff. Trenger man si mer ... Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

Molde

Turen gikk videre til Molde, "Rosenes By". Det var godt fremmøte i Chateauet i Molde. Laura og Oscar Hanssens praktvilla er restaurert til fordums glans - og utsøkt vakkert!

061

Sprossabilen forran Chateauet. Hagen er en del av Moldes "grønne allé" som starter her og går helt til marka. Bygningen ble fredet i 2003. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

062

Silketapet og en fantastisk hjørnelist med volutter og snodd som en salomonsk søyle. Foto. Else "Sprossa" Rønnevig

Kristiansund

Det ble ikke så mye tid i Molde, for turen måtte videre til Kristiansund. Natten ble tilbragt i en campinghytte på veien.

001

Campinghytte. Norgesturneer byr ikke bare på historiske hoteller med blondeduk. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

013

Klippfisken har vært viktig for næringsgrunnlaget i Kristiansund. Bacalaoen er et godt symbol på kontakten og impulsene fra utlandet. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

038 - Kopi

Smia fiskerestaurant. Gamle hus kan være utmerkede for moderne næringsvirksomhet, bare man legger til rette for det. Hva kan vel måle seg med stemningen et slikt lokale kan gi? Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

041 - Kopi

Gamle hus har historie. Og den historien bør fortelles. Gamle hus vitner om levd liv. Tenk på alle som hadde sitt daglige virke her, gått her og skapt det som vi ser i dag. Det er ikke gjort i en fei. Men det ødelegges fort hvis vi ikke tar godt vare på det. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig