Bli med på workshop for unge håndverkere

#

Bli med på workshop for unge håndverkere i juni! Vi søker unge håndverkere fra hele landet. Er du mellom 18 og 30 år, student, lærling eller nyutdannet, er dette for deg.

 

Søknadsfrist 1. mars. Årets workshop er lagt til Harstad. Dette er en mulighet for unge håndverkere å dele erfaring, få nye kontakter og faglig utbytte.

Fjordårets workshop ble arrangert i Bergen. Tema var tradisjonelle grindverkskonstruksjoner og vindusrestaurering. 25 unge håndverkere fra hele landet deltok. To flotte bygg ble reist og 20 vinduer ble restaurert på bare fem dager!

Uken ble startet opp med en felles samling på Fortidsminneforeningens eiendom på Nordnes i Bergen; Stranges Stiftelse. Etter hvert som deltagerne kom fra alle landets kanter ble de fordelt på ulike leiligheter vi vi hadde leid for perioden som lå i det sjarmerende området rundt. Det ble ikke så mye tid til annet enn å sove, for uken hadde fullt program. Mesteparten av uka ble tilbragt på bygge plassen.

 

Gruppen ble delt i to. Halvparten startet med å forberede emnene til grindverkskonstruksjonene. Arbeidene ble fordelt på ulike stasjoner ute på bryggen. Noen dimensjonerte emnene, andre høvlet og tilpasset dem. En liten gjeng begynte å hogge til treplugger som skulle holde det hele sammen. Ikke en eneste spiker skulle brukes!

 

 

Vindusrestaurering på Røros bygningsvernsenter. Foto: C. W. Grøndahl, Bygg og Bevar
Vindusrestaurering på Røros bygningsvernsenter. Foto: C. W. Grøndahl, Bygg og Bevar

Den andre gruppen holdt til innendørs i masteboden der det var kurs i vindusrestaurering. Kursleder Ellev Steinsli er fra Kulturminner for alle sin egen ressursgruppe som består av dyktige tradisjonshåndverkere fra ulike felt. Ellev har 30 års erfaring med vindusrestaurering og er glad i å lære bort sine kunster. Flere av deltakerne kom fra bakgrunn innen tømrerfaget, og for mange var det nytt å drive med finsnekring på denne måten. Skraping, kitting, skiftning av glass og reparasjoner. De aller fleste samarbeidet to og to om å få satt i stand et vindu, og alle fikk være med på hele prosessen. 

Kulturminner for alle har med workshopen et mål om å danne arena for nettverksbygging mellom unge håndverkere som er interesserte i bygningsvern og tradisjonshåndverk. Deltageren var en blanding av lærlinger fra byggfag, til praktiserende tømrere med fagbrev og mesterbrev. Blant deltakerne var det også en hovslager, en arkitekturstudent, en blikkenslager, en lærling i trebåtbyggerfaget og en med bachelorgrad i tre og folkekunst, kunstindustri og estetikk.

Halvveis inn i uken byttet vi om på de to gruppene. På denne måten fikk alle være med på alt! Med som instruktører var også Anders Gimse, Jostein Utstumo og Rune Johansen som også kommer fra ressursgruppen.

Vi fikk besøk av Trond Oalann som foreleste om tradisjonen for grindverkskonstruksjoner. Einar Engen fra Kulturminnefondet holdt et foredrag der hans problemstilling var: «når må vi reparere reparasjonene?». Ola Fjeldheim snakket om kulturminnevernets situasjon før og nå, og foredro om de ulike antikvariske dilemmaer man kan møte på i feltet.

Torsdagen ble brukt til å reise de to konstruksjonene på bryggen. Til slutt var det utdeling av kursbevis fra generalsekretær i Fortidsminneforeningen; Ola Fjeldheim.

 

Når: 3. juni – 7. juni 2019

Hvor: Trondenes, Sør- Troms museum, Harstad
Tema: Skjelterbygg og tømring 
Påmeldingsavgift: 500 kroner, inkluderer kurs, opphold, mat og materialer.

Frist: 1. mars
Send søknad, CV og evt. spørsmål til Fortidsminneforeningen: 

hedda@fortidsminneforeningen.no  
Tlf: 48128885