Undervise i bygningsvern?

-to ledige stillinger på NTNU

Foto: Roald Renmælmo

To faste stillinger er nå utlyst ved institutt for arkitektur og teknologi på NTNU i Trondheim. Stillingene gir en unik mulighet til å være med å videreutvikle utdanningen innen bygningsvernet i Norge 

En stilling er tilknyttet utdanningen av arkitekter på feltet bygningsvern. Bygningsvern er en del av masterprogrammet i arkitektur og det er en økende interesse for fagfeltet blant studentene. Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmasse er et betydelig arbeidsområde; omkring 70 % av arkitekters framtidige virke er forventet å omhandle denne bygningsmassen.

Den andre stillingen vil arbeide med Bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Det er et unikt bachelorprogram ved NTNU i Trondheim. Studiene gir håndverkere mulighet til å få en profesjonsutdanning i håndverk og teknisk bygningsvern utover vanlig fagbrevsnivå. Utdanningen fremmer høy kvalitet i restaureringsprosjekter og sikrer nasjonal kompetanse i bygningsvernet.

Stillingene som nå utlyses vil være viktige for utviklingen av utdanningen innen bygningsvernet i årene fremover. 

 

Stlling 1: Universitetslektor 

Stillingen er universitetslektor i tradisjonelt bygghåndverk som "tradisjonssnekker". Det søkes etter en høyt kvalifisert praktiker. Studiet er relativt nytt, så den som ansettes må ha interesse for å utvikle både fagfeltet og egen stilling. Arbeidet omfatter blant annet undervisning og veiledning innen:

  • tradisjonshåndverk
  • tradisjonelle konstruksjoner
  • materialkunnskap
  • forvaltning og vern av bygg
  • dokumentasjon og oppmåling 

Den utlyste stillingen vil inngå i faggruppen Transformasjon. Faggruppen har fokus på bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer. Gruppen opplever en økende etterspørsel og vekst i forhold til undervisning og forskning.

Les hele stillingsutlysningen

 

For faglige spørsmål vedrørende stillingen:

Universitetslektor Roald Renmælmo

Mobiltelefon: 99518938

E-post: roald.renmalmo@ntnu.no

Stillingene

Søknadsfrist: 31. august 2017

Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kommune: Trondheim

Arbeidssted: Institutt for arkitektur og teknologi

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

 

Stilling 2: Førsteamanuensis i bygningsvern og transformasjon

Ved arkitektutdanningen på NTNU øker interessen for bygningsvern sterkt. Fakultet vil nå styrke denne studieretningen, og tilbyr en fast stilling for en arkitekt som både har et godt verneteoretisk grunnlag, og bred erfaring fra praksis med prosjektering på eksisterende bygninger. 

Søker må dokumentere høy faglig/vitenskaplig kompetanse innen flere deler av fagområdet: 

  • Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmasse
  • Dokumentasjon av bygninger  
  • Eldre materialer og byggeteknikker og deres samspill med nye materialer og konsekvenser av inngrep
  • Kunnskap om ivaretakelse av det stedsspesifikke og unike ved det enkelte byggverk i forbindelse med planlegging av tiltak.

Den som tilsettes skal ha et særskilt ansvar for planlegging, ledelse og gjennomføring av undervisning. Pedagogiske evner tillegges derfor stor betydning. 

Les hele stillingsutlysningen

 

For faglige spørsmål vedrørende stillingen:

Professor Eir Grytli

Mobiltelefon: 93624088

E-post: eir.grytli@ntnu.no